Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności szansą na rozwój firmy i samorządu

KPO szansą na rozwój firmy i samorządu

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, którego celem jest wzmocnienie odporności na kryzys oraz wsparcie wzrostu gospodarczego. Środki KPO mają wspierać odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii COVID-19, wzmocnić konkurencyjność i podnieść poziom życia społeczeństwa.  W ramach Krajowego Planu Odbudowy przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie finansowe na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, zakup infrastruktury, cyfryzację, zielone technologie szkolenia dla pracowników i wiele innych. Zakres interwencji i tematyka KPO są różnorodne: obejmują inwestycje w m.in infrastrukturę, technologię, podnoszenie kompetencji aż po zielone inwestycje. Każdy przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w wybranym obszarze, zgodnie z zakresem i strukturą Programu.

Dodatkowo link do strony internetowej PARP zawierającej informacje nt. uruchamianego konkursu dla przedsiębiorców z branży HoReCA:

https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy

oraz strony wyznaczonego przez PARP operatora, który będzie odpowiedzialny za wybór projektów do dofinansowania w tym obszarze. W województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim jest to Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości:

HoReCa Jasne, że Rozwój!

PLIKI do pobrania: