II Polsko-Niemieckie Forum Biznesowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK) wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii RP oraz Ministerstwem Gospodarki i Ochrony Klimatu RFN zapraszają do udziału w II Polsko-Niemieckim Forum Ekonomicznym. Wydarzenie odbędzie się 2 lipca 2024 r. w Warszawie w hotelu Sheraton Grand przy ul. Prusa 2.

Forum będzie okazją do wymiany poglądów oraz nawiązania relacji pomiędzy przedstawicielami polskiego i niemieckiego biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacji branżowych.

Wydarzenie zainauguruje część oficjalna, podczas której głos zabiorą Krzysztof Paszyk, Minister Rozwoju i Technologii RP oraz Robert Habeck, Wicekanclerz i Minister Gospodarki i Ochrony Klimatu RFN. Bezpośrednio po oficjalnym otwarciu odbędzie się debata plenarna nt. niemieckich inwestycji w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań na rynkach energetycznych. Po sesji plenarnej miejsce będą miały panele dyskusyjne, podczas których przedstawiciele biznesu z Polski i Niemiec będą rozmawiać o zagadnieniach związanych z zieloną transformacją, sektorem budowlanym oraz digitalizacją w obrębie ochrony zdrowia i miast przyszłości.

Celem forum jest nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy przedstawicielami niemieckich i polskich firm oraz omówienie potencjalnych możliwości wspólnych projektów biznesowych. Z uwagi na powyższe zapraszamy przedsiębiorców do udziału w lunchu networkingowym, który odbędzie się po panelach dyskusyjnych.

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 27 czerwca 2024 r.
Liczba uczestników forum jest ograniczona. PAIH nie pobiera od polskich przedsiębiorców opłat na żadnym etapie rejestracji na wydarzenie.

Ramowy program Forum (może ulec zmianie):

09:00 – Rejestracja uczestników
10:00 – Przemówienia Ministrów Krzysztofa Paszyka i Roberta Habecka
10:25 – Debata plenarna nt. niemieckich inwestycji w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań na rynkach energetycznych
11:30 – Przerwa
11:45 – Panele dyskusyjne:

  • Zielona transformacja
  • Sektor budowlany

12:45 – Przerwa
13:00 – Panele dyskusyjne:

  • Rozwiązania cyfrowe w ochronie zdrowia
  • Miasta przyszłości

14:00-16:00 – Przyjęcie networkingowe z lunchem w formie bufetu.

źródło