Zarząd Województwa Lubuskiego przedłuża termin składania aplikacji końcowych w Konkursie na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Na zgłoszenia…

24 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie LFI w tym roku. Uniwersytet Zielonogórski zaprezentował możliwości badawcze kilku swoich jednostek naukowych. Informacji…

Inteligentne specjalizacje to jasno sprecyzowana wizja rozwoju, wykorzystanie istniejącego potencjału regionu i konsekwentna realizacja obranej strategii. Obejmują nie tylko nowoczesne…

Zarząd województwa przyjął Program Rozwoju Innowacji na lata 2021 – 2027. Dokument wskazuje kierunki rozwoju województwa w obszarze innowacyjnej działalności…

Z dniem 01 styczna 2022 r. rusza II etap Konkursu na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji i…

Debata publiczna nad projektem PRI 2030 ma na celu pozyskanie uwag i wniosków od Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz szeroko rozumianych…

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza Konkurs na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji Konkurs ma charakter otwarty i skierowany…

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, NGO, wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na badania, rozwój i innowacje w nowej…

PLIKI DO POBRANIA: Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubuskiego Raport Końcowy Ewaluacja PRI WLRaport PRI Za 2019 R. Raport PRI Za 2019…