Debata publiczna nad projektem PRI 2030 ma na celu pozyskanie uwag i wniosków od Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz szeroko rozumianych…

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza Konkurs na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji Konkurs ma charakter otwarty i skierowany…

Zdrowie i jakość życia w regionie jest specjalizacją o horyzontalnym znaczeniu dla rozwoju województwa lubuskiego. Bazuje ona na istniejących w…

Zielona Gospodarka jest specjalizacją o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Bazuje na istniejących w Polsce i w całej Europie priorytetowych…

Innowacyjny przemysł jest specjalizacją zbudowaną na bazie specyfiki regionu charakteryzującego się silną obecnością tradycyjnych sektorów gospodarki, tj. przemysłu metalowego, motoryzacyjnego,…

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, NGO, wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na badania, rozwój i innowacje w nowej…

PLIKI DO POBRANIA: Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubuskiego Raport Końcowy Ewaluacja PRI WLRaport PRI Za 2019 R. Raport PRI Za 2019…