Zadanie zrealizowane dzięki  Europejskiemu Funduszowi Regionalnemu, współfinansowane  z RPO – Lubuskie 2020,  Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie…

„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” – projekt współfinansowany z RPO –…

Przedsiębiorcy optymistycznie patrzą na współpracę z Londynem Przedsiębiorcy lubuscy powrócili z misji gospodarczej do Wielkiej Brytanii. Dwie firmy z 9…

W czerwcu br. dziesięciu lubuskich przedsiębiorców wyruszyło na podbój rynku rumuńskiego. Po miesiącu przyszedł czas na podsumowanie. Z uczestnikami wyjazdu…

MISJA GOSPODARCZA DO NIEMIEC WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE NA TARGACH HANNOVER MESSE 2018 W dniach 22-27.04.2018 r. pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa…

MISJA GOSPODARCZA DO FRANCJI 4-7.06.2018 R. W dniach 4-7 czerwca 2018 roku pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny…

Delegacja reprezentantów lubuskiego biznesu oraz przedstawicieli Lubuskiego Sejmiku Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego uczestniczy w spotkaniach biznesowych w Rumunii. Nasi przedsiębiorcy…

Od poniedziałku rozpoczyna się kolejna misja gospodarcza organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Tym razem kierunkiem eksportowym jest rynek rumuński….

Współpraca lubuskich i francuskich firm, to główny temat spotkania lubuskiej delegacji z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele z Lionelem…