NAZWA PARTNERSTWA: „SMART FACTORY 4.0” OPIS: SMART FACTORY 4.0 to kierunek zaproponowany jako jeden z kluczowych obszarów w ramach Lubuskich Inteligentnych…

NAZWA PARTNERSTWA: Rozwój systemów kosmicznych – materiały i technologie ICT OPIS: Planowane obszary badawcze: Systemy satelitarne i naziemne Robotyka, sterowanie,…

NAZWA PARTNERSTWA: SmartCity i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce OPIS: SmartCity oraz IoT są kluczowym obszarem Lubuskiej Inteligentnej…

NAZWA PARTNERSTWA: „InnoFood – żywność wysokiej jakości” OPIS: Produkcja bezpiecznej żywności wysokiej jakości, szczególnie w powiązaniu z walorami prozdrowotnymi, żywnością…

NAZWA PARTNERSTWA: Industry4Future Lubuska Inicjatywa Klastrowa w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji OPIS: CEL STRATEGICZNY Budowa silnego lubuskiego przemysłu OBSZARY BADAWCZE…