Wyniki wyboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego do udziału w projekcie nr POWR.02.18.00-00-0002/19 pn. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W…

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Projekt POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”. Realizacja przewidziana na okres od…

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Projekt POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”. Realizacja przewidziana na okres od…