31 maja – 1 czerwca br. odbędzie się Brasil Investment Forum (BIF 2021), którego celem jest zaprezentowanie możliwości inwestowania w…

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium Rynek materiałów budowlanych w czasie pandemii Wspólnie z ekspertami CAB…

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt: „Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałania negatywnym skutkom…

18 lutego odbędzie się bezpłatne seminarium online organizowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)  we współpracy z Urzędem…

Otwarty nabór Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP ( DG GROW)  do pilotażu partnerstw w…

W ślad za działaniami promocyjnymi unijnej bazy dany Access2Markets, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazuje kolejne zaproszenie Komisji Europejskiej na bezpłatne…

Do 15 lutego br. średnie i duże firmy z branży budowlanej mogą zgłaszać się do obecnej edycji programu Akcelerator Innowacji…

18 lutego br. o godz. 10:00 eksperci z poznańskiego oddziału PwC zapraszają na bezpłatne webinarium podatkowe organizowane specjalnie dla firm z…

projekt „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i…