Innowacyjny przemysł – Zrównoważony Rozwój: Systemy cyber-fizyczne

NAZWA PARTNERSTWA:

Innowacyjny przemysł – Zrównoważony Rozwój: Systemy cyber-fizyczne

OPIS:

Głównym celem projektu jest stworzenie cyber-fizycznych systemów do zarządzania, optymalizacji zużycia mediów w obiektach przemysłowych i publicznych.

Realizacja projektów badawczo rozwojowych w obszarach budowy systemów pomiarowych oraz optymalizacyjnych z wykorzystaniem predykcji oraz modeli matematycznych dedykowanych dla poszczególnych grup parametrów mierzonych w systemach przemysłowych i publicznych. Maksymalizacja efektywności ekonomicznej i energetycznej procesów przemysłowych i obiektowych w budownictwie przemysłowym oraz publicznym.

Założeniem jest ze systemy cyber-fizyczne zarządzały będą obiektami o zdywersyfikowanych źródłach energetycznych w tym pochodzących ze źródeł odnawialnych co klasyfikuje je jako źródła podstawowe w dążeniu do stworzenia systemów samowystarczalnych.

Główne obszary badawcze Partnerstwa obejmują:

 1. Zarządzanie dużą ilości danych z rozproszonych obiektów. Budowa modułowego układu pomiarowo-sterowniczego posiadającego wszystkie niezbędne elementy do zdalnego zarządzania obiektem.
 2. Komunikacja spełniająca wszystkie wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wykorzystanie sieci 4G/5G, technologii APN do  budowy systemu przesyłania danych zgodnie z najnowszymi protokołami bezpieczeństwa.
 3. Samodoskonalący się model przewidujący zużycie mediów w różnych cyklach. Budowa centralnego systemu zarządzającego wieloma obiektami (przemysłowymi, publicznymi) pozwalający na optymalizująca wykorzystanie mediów w czasie rzeczywistym.
 4. Wykorzystanie istniejących systemów, instalacji budynkowych do zarządzania zużycia. Integracja systemu z  klimatyzacją, wentylacją, oświetlenie, ogrzewanie, systemami budynkowymi z protokołem KNX itd..), zmiany parametrów w celu optymalizacji.
 5. Wykorzystanie nowych rozwiązań IoT w celu zwiększenia zasięgu działania systemu. Budowa modułu komunikacyjnego umożliwiająca zmianę parametrów urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii.
 6. Wykorzystanie wielu źródeł energii oraz modelowanie sposobów akumulacji. Modelowanie wykorzystania wielu źródeł energii takich jak fotowoltaika, wiatraki, agregaty kogeneracyjne oraz trigeneracyjne do akumulacji mediów i optymalizacji.
 7. Wypracowanie komercyjnego rozwiązania mającego zastosowanie w obiektach przemysłowych i publicznych
 • wypracowanie rozwiązań modułowych,
 • możliwość szybkiego budowania układu,
 • łatwa rozbudowa o kolejne obiekty, funkcjonalności,
 • przystępne cenowo rozwiązania.

DANE KONTAKTOWE:

Tomasz Koziołkowski, Kierownik Zakładu Automatyzacji Procesów Produkcyjnych

e-mail: 

tel. 533 129 804