Lubuski eksport

Położenie Województwa Lubuskiego przy granicy z Niemcami sprzyja inwestycjom zagranicznym głównie z Europy Zachodniej oraz krajów skandynawskich. Kraje te są również naturalnymi parterami w eksporcie lubuskich przedsiębiorców.

Wiodącą branżą przetwórstwa przemysłowego w regionie jest produkcja na potrzeby branży motoryzacyjnej, a tradycyjnymi sektorami są przetwórstwo metalowe, drewna, produkcja papieru, artykuły z tworzyw sztucznych oraz produkcja artykułów spożywczych, które wytwarzają łącznie ponad 50% produkcji przemysłowej województwa.

Aktywne są też takie sektory jak: elektroniczny, spożywczy, szklarski i ceramika budowlana, maszynowy, biotechnologia oraz transport i logistyka.

W strukturze podmiotowej przemysłu dominują pod względem zatrudnienia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Federalna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia 35 % towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Wielka Brytania, Francja Holandia, Włochy i Dania.

Także w imporcie ponad 40 -procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest pozycja Chin, Niderlandów, Włoch, Francji i Czech.

Lubuskie to miejsce inwestycji światowych koncernów m.in. z Niemiec, Szwecji, Danii, Włoch, Szwajcarii, Japonii i Indii. Sektory wysokiej szansy oraz dotychczasowi inwestorzy na lokalnym rynku są wizytówką regionu.

Wymiana handlowa lubuskiego

2000  – 2,11 mld euro

2017 –  9,50 mld euro

2018 –  9,70 mld euro

2019 – 9,50 mld euro

2020 – 9,53 mld euro

2021 – 12,41 mld euro

2022 (I-IV) – 4,75 mld euro

EKSPORT

Rynkami docelowymi dla lubuskich przedsiębiorców pozostaje niezmiennie stary kontynent. Nadal najważniejszym krajem przeznaczenia lubuskich produktów jest Republika Federalna Niemiec.

Wysoki poziom eksportu  odnotowano również do Niderlandów, Francji oraz w szczególności do Wielkiej Brytanii i do Włoch. Pozostałe kraje eksportu lubuskich firm to: Republika Czeska, Ukraina, Węgry, czy Belgia.

Wartość eksportu województwa lubuskiego:                           

2000 – 1,2  mld euro

2010 – 3,53 mld euro

2015 – 5,51 mld euro

2017 – 6,06 mld euro

2018 – 6,11 mld euro

2019 – 6,00 mld euro

2020 – 6,19 mld euro

2022(I-IV) – 3,03 mld euro*

* dane wstępne

Struktura towarowa eksportu województwa lubuskiego
Do wiodących produktów eksportowych regionu należą:
 • pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • meble, lampy
 • drewno i artykuły z drewna
 • produkty z drewna, papier, tektura
 • obuwie

Aktywne są też takie sektory jak: chemiczny, metalowy, maszynowy, elektryczny, elektroniczny i spożywczy.

Lubuskie eksportuje do 190 krajów świata

IMPORT

Podobnie jak w eksporcie tak w imporcie odnotowuje się tendencję wzrostową. Republika Federalna Niemiec zajmuje pierwsze miejsce pod względem importu Drugim krajem są Chiny a następne Niderlandy i Włochy, Republika Czeska, Francja, Belgia, Hiszpania, Dania, Ukraina.

Wartość importu

2000 – 0,91 mld euro

2010 – 2,51 mld euro

2015 – 3,01 mld euro

2017 – 3,44 mld euro

2018 – 3,60 mld euro

2019 – 3,51 mld euro

2020 – 3,34 mld euro

2021 – 4,65 mld euro

2022(I-IV) -1,73 mld euro*

*dane wstępne

Do  najważniejszych grup produktowych importowanych do regionu należą:
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • tworzywa sztuczne i artykuły z nich
 • pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
 • tworzywa z aluminium
 • maszyny i urządzenia mechaniczne
 • masa włóknista i celulozowa

Lubuskie importuje z 95 krajów świata