Najważniejsze ośrodki gospodarcze regionu

  • Gorzów Wlkp. – stolica województwa, siedziba wojewody. Charakteryzuje się koncentracją nowoczesnych zakładów produkcyjnych z dobrze rozwiniętymi branżami m.in. przemysłu motoryzacyjnego (wiązki elektryczne, plastikowe wykończenia do aut), chemicznego, farmaceutycznego (leki dla zwierząt), elektronicznego (monitory LCD, obwody drukowane), maszynowego, ponadto z silnym budownictwem i handlem.
    W północnej stolicy województwa działa szereg instytucji wsparcia biznesu. Funkcjonują dwa inkubatory przedsiębiorczości, w których młodzi przedsiębiorcy wcielają w praktykę gospodarczą swoją wiedzę. W mieście regularnie odbywają się imprezy targowe: targi funduszy europejskich, targi innowacji, targi zdrowia i urody Wellness, targi kulinarne czy targi nieruchomości. Gorzów Wlkp. to również siedziba Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, młodej lecz dynamicznie rozwijającej się instytucji otoczenia biznesu, realizującej m.in. konkurs Lubuski Lider Biznesu.
  • Zielona Góra – stolica województwa, siedziba marszałka. Południową stolicę województwa cechuje zróżnicowanie branżowe z wyraźną dominacją sektora usługowo-handlowego. W przetwórstwie przemysłowym wieloletnią tradycją cieszy się produkcja artykułów spożywczych i napojów alkoholowych. Kolejne to tzw. mała architektura ogrodowa, oprawy oświetleniowe, kosmetyki i obuwie Nowym obliczem gospodarczym miasta jest jednak zgoła odmienna branża. To nowoczesna – często na skalę światową – elektronika i systemy informatyczne. Firmy z tej branży prezentują rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności.
    Innowacyjność firm wspiera Uniwersytet Zielonogórski z silnymi wydziałami inżynierskimi oraz Centrum Transferu Technologii. W mieście działa sieć instytucji otoczenia biznesu, od instytucji akademickich (inkubator przedsiębiorczości) poprzez samorządowe (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, świadcząca usługi m.in. w ramach krajowego systemu usług dla przedsiębiorców), aż do ogólnopolskich (jak np. Centrum Obsługi Inwestora działająca przy Agencji Rozwoju Regionalnego).
  • Żary – nazwane stolicą polskich Łużyc. W branży produkcyjnej dominuje tu przemysł drzewny, szklarski, motoryzacyjny. Firmy z polskim kapitałem to producenci przekaźników, szkła hartowanego i profili wykończeniowych z tworzywa sztucznego. Firmy z kapitałem obcym przy użyciu najnowocześniejszych technologii produkują płyty i wyroby drewnopochodne, szyby do pojazdów i sprzętu, tekstyliów oraz systemów dachowych do aut. Zainwestowany kapitał zagraniczny to do tej pory 500 mln euro. Instytucje wspierające działalność firm do Fundacja „Przedsiębiorczość” prowadząca fundusz pożyczkowy, jak również Łużycka Izba Gospodarcza.
  • Nowa Sól – miasto współtworzące z Sulechowem i Zieloną Górą Lubuskie Trójmiasto. Wykonało ono w przeciągu pięciu lat niesamowity skok gospodarczy. Z pozycji zapaści gospodarczej lat 90. stało się jednym z najsilniejszych przemysłowo lubuskich ośrodków. Od 2005 roku zainwestowało w tym niewielkim czterdziestotysięcznym mieście wiele zagranicznych inwestorów (min. z: Niemiec, Francji, Japonii, Wysp Brytyjskich, Włoch) oraz wiele polskich przedsiębiorstw. W nowosolskiej strefie ekonomicznej prężnie działają firmy z branży: spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, odlewniczej, maszynowej i elektrotechnicznej. Budują się wciąż nowe.
    W mieście produkuje się podzespoły do najpopularniejszych typów aut, najnowszą technikę napędową, części do dużych aut dostawczych, gotowe samochody, telewizory LCD i orientalne produkty spożywcze.