Wymiana handlowa województwa lubuskiego

Od 2010 roku województwo lubuskie notuje nadwyżkę eksportu na importem (za 2020 rok około 2,8 mld euro – 3 miejsce w Polsce). Wartość eksportu wzrosła na przestrzeni 20 lat aż pięciokrotnie z 1,2 mld do ponad 6 mld euro.

Jednocześnie województwo notuje bardzo korzystny wskaźnik wartości eksportu per capita. W roku 2018 i 2019 wartość eksportu na jednego mieszkańca wyniosła odpowiednio 6,3 tys. i 6,4 tys. euro co dało lubuskiemu 3 miejsce w Polsce.

 

WARTOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2020 – 6,01mld euro / 6,381

2019

1. mazowieckie           – 27,1  mld euro

9. lubuskie                  – 6,47 mld euro

16. podlaskie              – 2,40 mld euro

2018 – 6,33 mld euro

2017 – 6,06 mld euro

2016 – 6,25 mld euro

2015

1. śląskie                     – 23,0 mld euro

10. lubuskie                – 5,51 mld euro

16. świętokrzyskie      – 1,80 mld euro

2010

1. śląskie                     – 18,77 mld euro

10. lubuskie                –   3,53 mld euro

16. podlaskie              –   1,10 mld euro

2005 – 2,2 mld euro

2000 – 1,2 mld euro

 

LICZBA KIERUNKÓW EKSPORTU

2020 – 159

2015 – 140

2010 – 121

 

EKSPORT PER CAPITA

2019

1. dolnośląskie            – 7,1 tys. euro

3. lubuskie                  – 6,4 tys. euro 

16. lubelskie               – 1,6 tys. euro

 

2015

1. dolnośląskie            – 5,8 tys. euro

3. lubuskie                  – 5,4 tys. euro

16. lubelskie               – 1,3 tys. euro

 

2010

1. dolnośląskie            – 4,98 tys. euro

3. lubuskie                  – 3,50 tys. euro

16. lubelskie               – 0,80 tys. euro

           

WARTOŚĆ IMPORTU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2020 – 3,51 mld euro

2019 – 3,60 mld euro

2018 – 3,80 mld euro

2017 – 3,44 mld euro

2015 – 3,01 mld euro

2010 – 2,51 mld euro

2005 – 1,40 mld euro

2000 – 0,91 mld euro

 

LICZBA KIERUNKÓW IMPORTU

2020 – 124

2015 – 122

2010 –   82