Eksport Krajowy

Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w styczniu – lutym 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 247,8 mld PLN w eksporcie oraz 237,6 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 10,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 8,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 10,0%, a import o 11,1%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 62,2 mld USD, a import 59,6 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,5%, a w imporcie o 2,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,6 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 1,9 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 56,9 mld EUR, a import 54,5 mld EUR (spadł odpowiednio w eksporcie o 3,2%, a w imporcie o 4,3%). Dodatnie saldo wyniosło 2,4 mld EUR, natomiast w styczniu – lutym 2023 r. wyniosło 1,8 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi –  86,3% (w tym UE 73,8%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 66,7% (w tym UE 54,6%), wobec odpowiednio 88,0% (w tym UE 76,8%) i 64,7% (w tym UE 53,1%) w analogicznym okresie 2023 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,3%, a w imporcie 2,1%, wobec odpowiednio 4,7% i 3,5% w analogicznym okresie 2023 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 53,4 mld PLN (minus 13,4 mld USD, minus 12,3 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 8,1 mld PLN (2,0 mld USD, 1,9 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 55,5 mld PLN (14,0 mld USD, 12,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 53,2 mld PLN (13,4 mld USD, 12,2 mld EUR).

Tablica 1. Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE I-II 2024 2023 2024
w mld

PLN

w mld

USD

w mld

EUR

I-II 2023 = 100 I-II
PLN USD EUR struktura w %
Eksport 247,8 62,2 56,9 90,0 98,5 96,8 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 213,9 53,7 49,1 88,2 96,7 95,0 88,0 86,3
w tym UE 183,0 45,9 42,0 86,5 94,8 93,1 76,8 73,8
  w tym strefa euro 144,9 36,4 33,3 86,5 94,8 93,1 60,8 58,5
Kraje rozwijające się 20,8 5,2 4,8   103,5   113,3   111,4  7,3  8,4
Kraje Europy Środ. – Wsch. 13,1 3,3 3,0   101,1 110,6  108,8  4,7  5,3
Import (wg kraju pochodzenia)[2] 237,6 59,6 54,5 88,9 97,3 95,7 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 158,3 39,7 36,4 91,5   100,2 98,5 64,7 66,7
w tym UE 129,8 32,5 29,8 91,5   100,1 98,4 53,1 54,6
  w tym strefa euro 103,4 25,9 23,7 91,2 99,9 98,2 42,4 43,5
Kraje rozwijające się 74,2 18,6 17,0 87,5 95,8 94,1 31,8 31,2
Kraje Europy Środ. – Wsch. 5,0 1,2 1,1 53,6 58,7 57,6  3,5  2,1
Saldo 10,2 2,6 2,4 . . . . .
Kraje rozwinięte 55,5 14,0 12,8 . . . . .
w tym UE 53,2 13,4 12,2 . . . . .
  w tym strefa euro 41,5 10,4 9,5 . . . . .
Kraje rozwijające się -53,4 -13,4 -12,3 . . . . .
Kraje Europy Środ. – Wsch. 8,1 2,0 1,9 . . . . .

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu – lutym 2024 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano spadki w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku za wyjątkiem eksportu na Ukrainę, gdzie wystąpił wzrost o 8,7%, do Stanów Zjednoczonych o 1,9% oraz Wielkiej Brytanii o 1,0%. W imporcie w porównaniu do stycznia – lutego 2023 roku odnotowano wzrost obrotów z Hiszpanią o 2,2% oraz ze Stanami Zjednoczonymi o 0,5%.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie 2023 r. 67,4%), a importu ogółem – 61,4% (wobec 59,6% w styczniu – lutym 2023 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,7 p. proc. i wyniósł 27,1%, a w imporcie wzrósł o 0,3 p. proc. i stanowił 20,2%. Dodatnie saldo wyniosło 19,1 mld PLN (4,8 mld USD, 4,4 mld EUR) wobec 26,2 mld PLN (6,0 mld USD, 5,6 mld EUR) w analogicznym okresie 2023 roku.

Tablica 2. Obroty towarowe według ważniejszych krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE I-II 2024 2023 2024
 

w mld

PLN

 

w mld USD w mld EUR I-II 2023 = 100 I-II
PLN USD EUR struktura w %
EKSPORT
1.  Niemcy 67,1 16,8 15,4 84,5 92,6 91,0 28,8 27,1
2.  Francja 15,9 4,0 3,6 89,7 98,3 96,6 6,4 6,4
3.  Czechy 15,3 3,8 3,5 82,2 89,9 88,4 6,8 6,2
4.  W. Brytania 13,4 3,4 3,1 101,0 110,7 108,7 4,8 5,4
5.  Włochy 11,5 2,9 2,6 91,2 99,9 98,1 4,6 4,7
6.  Holandia 11,5 2,9 2,6 93,7 102,7 100,8 4,5 4,6
7.  Ukraina 8,4 2,1 1,9 108,7 119,0 117,0 2,8 3,4
8.  Stany Zjednoczone 8,0 2,0 1,8 101,9 111,6 109,7 2,9 3,2
9.  Hiszpania 7,2 1,8 1,7 94,1 103,1 101,3 2,8 2,9
10. Słowacja 6,2 1,6 1,4 76,4 83,4 82,2 3,0 2,5
IMPORT (wg kraju pochodzenia)
1.  Niemcy 48,0 12,0 11,0 90,3 98,8 97,1 19,9 20,2
2.  Chiny 32,8 8,2 7,5 88,9 97,4 95,6 13,8 13,8
3.  Stany Zjednoczone 11,4 2,9 2,6 100,5 110,0 108,0 4,3 4,8
4.  Włochy 11,3 2,8 2,6 93,2 102,0 100,3 4,5 4,7
5.  Holandia 9,0 2,3 2,1 86,1 94,2 92,7 3,9 3,8
6.  Francja 8,5 2,1 1,9 96,9 106,1 104,3 3,3 3,6
7.  Czechy 8,3 2,1 1,9 99,5 108,9 107,1 3,1 3,5
8.  Hiszpania 5,7 1,4 1,3 102,2 111,9 110,0 2,1 2,4
9.  Belgia 5,5 1,4 1,3 93,7 102,6 100,8 2,2 2,3
10. Korea Południowa 5,4 1,4 1,2 80,8 88,5 86,9 2,5 2,3

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 183,9 mld PLN, w tym z UE – 164,3 mld PLN, wobec odpowiednio 200,0 mld PLN, w tym z UE 177,7 mld PLN w analogicznym okresie 2023 roku.

Tablica 3. Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE I-II 2024 2023 2024
w mld

PLN

w mld

USD

w mld

EUR

I-II 2023 = 100 I-II
PLN USD EUR struktura w %
Import (wg kraju wysyłki)[3] 237,6 59,6 54,5 88,9 97,3 95,7 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 183,9 46,1 42,2 92,0   100,7 99,0 74,9 77,4
w tym UE 164,3 41,2 37,7 92,5   101,2 99,5 66,5 69,2
 w tym strefa euro 133,6 33,5 30,7 92,0   100,8 99,0 54,4 56,3
Kraje rozwijające się 48,9 12,3 11,2 84,3 92,3 90,7 21,7 20,6
Kraje Europy Środ. – Wsch. 4,8 1,2 1,1 51,8 56,8 55,7  3,4  2,0
Saldo 10,2 2,6 2,4 . . . . .
Kraje rozwinięte 30,0 7,6 6,9 . . . . .
w tym UE 18,6 4,7 4,3 . . . . .
 w tym strefa euro 11,2 2,8 2,6 . . . . .
Kraje rozwijające się -28,1 -7,0 -6,5 . . . . .
Kraje Europy Środ. – Wsch. 8,3 2,1 1,9 . . . . .

Import według kraju wysyłki – kraje

Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,8 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,7 p. proc., Belgii o 1,9 p. proc., Czech o 1,1 p. proc., a Francji o 0,5 p. proc.

Tablica 4. Import według kraju wysyłki – kraje

WYSZCZEGÓLNIENIE I-II 2024 2023 2024
 

w mld

PLN

 

w mld USD w mld EUR I-II 2023 = 100 I-II
PLN USD EUR struktura w %
IMPORT (wg kraju wysyłki)
 1.  Niemcy 61,7 15,5 14,2 91,3 100,0 98,3 25,3 26,0
 2.  Chiny 20,2 5,1 4,6 89,7 98,2 96,5 8,5 8,5
 3.  Holandia 15,4 3,9 3,5 87,9 96,2 94,7 6,5 6,5
 4.  Włochy 11,2 2,8 2,6 91,6 100,3 98,6 4,6 4,7
 5.  Czechy 10,9 2,7 2,5 96,5 105,7 103,8 4,2 4,6
 6.  Belgia 10,0 2,5 2,3 96,8 106,1 104,1 3,9 4,2
 7.  Francja 9,6 2,4 2,2 95,5 104,6 102,8 3,8 4,1
 8.  Stany Zjednoczone 7,0 1,7 1,6 86,6 94,7 93,1 3,0 2,9
 9.  Hiszpania 6,0 1,5 1,4 99,2 108,7 106,8 2,3 2,5
10. Słowacja 5,2 1,3 1,2 95,2 104,2 102,4 2,1 2,2

W styczniu – lutym 2024 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowano spadki we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie.

W eksporcie spadek dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 25,6%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 24,6%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 15,4%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 13,1%), chemikaliów i produktów pokrewnych (o 11,5%), maszyn i urządzeń transportowych (o 8,6%), napojów i tytoniu (o 7,7%), żywności i zwierząt żywych (o 7,7%), różnych wyrobów przemysłowych (o 6,8%) oraz olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 5,2%).

W imporcie spadki zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 49,3%), paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 36,7%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 21,7%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 17,8%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 10,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 10,7%), w napojach i tytoniu (o 8,8%), w żywności i zwierzętach żywych (o 3,9%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 3,8%) oraz w różnych wyrobach przemysłowych (o 3,2%).

Wykres 1. Struktura eksportu według sekcji nomenklatury SITC w styczniu – lutym 2024 r.

Wykres 2. Struktura importu według sekcji nomenklatury SITC w styczniu – lutym 2024 r.

UWAGA. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

[1] Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane lub uzupełniane w miarę napływu zgłoszeń INTRASTAT oraz celnych.

[2] Import według kraju pochodzenia – kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

[3] Import według kraju wysyłki – kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu  na ich pochodzenie.

Opracowanie merytoryczne:

 

Departament Handlu i Usług

Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz