Innowacje

Sfera innowacyjności pomimo wielu długofalowych inwestycji nie zmieniła miejsca lubuskiego w klasyfikacji regionów w obszarze B+R i wynalazczości. Zazwyczaj jest to 16 miejsce. Sytuacja diametralnie się różni w przypadku dwóch wskaźników:

– udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (%)

oraz

– udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do sekcji Przetwórstwo przemysłowe.

Te dwa wskaźniki plasują województwo lubuskie w gronie

Te dwa wskaźniki plasują województwo lubuskie w gronie 3 najlepszych regionów w Polsce.

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ B+R W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

2000

1. mazowieckie                       – 258

14. lubuskie                           –   12

16. podlaskie                          –     8

 

2010

1. mazowieckie                       –  439

16. lubuskie                           –   23

 

2015

1. mazowieckie                       – 1103

16. lubuskie                           –     69

2017 – 81

2018 – 76

2019 – 84

 

2020

1. mazowieckie                       –  1445

16. lubuskie                           –    88

NAKŁADY NA B+R (mln zł)

1999 – 18,5 mln zł

 

2005

1. mazowieckie                       – 2,32 mld zł

14. lubuskie                           – 35,8 mln zł 

16. świętokrzyskie                  – 19,5 mln zł

 

2010

1. mazowieckie                       – 4,25 mld zł,

15. lubuskie                           –  45,5 mln zł

16. opolskie                            –  38,5 mln zł

 

2015

1. mazowieckie                       – 6,95 mld zł

16. lubuskie                           – 89,4 mln zł 

2017 – 164,2 mln zł

2018 – 222,7 mln zł

2019 – 235,0 mln zł

2020

1.  mazowieckie                      – 11,78 mld zł

16. lubuskie                           – 212,3 mln zł 

 

LICZBA PATENTÓW ZGŁOSZONYCH / UDZIELONYCH

2000 – 33/10

2005 – 33/10

 

2010

1.  mazowieckie                      – 701 / 326

16. lubuskie                           –   28 /     7

 

2015

1. mazowieckie                       – 983 / 492

16. lubuskie                           –   61 /   23

2016 –   67 / 24

2017 –   60 / 21

2018 – 140 / 35, w tym 28 udzielone podmiotom gospodarczym

2019 –   64 / 27, w tym 17 udzielone podmiotom gospodarczym

2020

1. mazowieckie                       – 734 / 388, w tym 140 udzielone podmiotom gospodarczym

16. lubuskie                           –   66 /   17, w tym 13 udzielone podmiotom gospodarczym

 

LICZBA WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH / UDZIELONYCH

2000 – 14 /   9

2005 – 10 / 13

2010

1. śląskie / mazowieckie        – 170 / 116

16. lubuskie                           –     6 /      9

 

2015

1. śląskie                                 – 220 /   96

14. lubuskie                           –   24

15. lubuskie                           –              6      

16. zachodniopomorskie / opolskie –  23 / 4

2016 – 19 / 12

2017 – 13 / 10

2018 – 21 / 20

2019 – 6 / 11

2020 –

1. śląskie / mazowieckie        – 161 / 89

15. lubuskie                           –     8 /   5

16. opolskie                            –     6 /   4

 

LICZBA ZGŁOSZONYCH I UDZIELONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

2016

1. mazowieckie                       – 4807 / 2845

16. lubuskie                           –   113 /     90

2017 – 125 / 143

2018 – 236 / 114

2019 – 144 / 112

2020

1. mazowieckie                       – 4346 / 2033

16. lubuskie                           –     90  /     70

UDZIAŁ PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH W PRZYCHODACH NETTO ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM (%):

2010

1.   pomorskie                         – 43,4%

14. lubuskie                           – 4,47%

16. zachodniopomorskie        – 2,89%

 

2015

1.   pomorskie                         – 18,34%

13. lubuskie                           –   4,65%

16. warmińsko-mazurskie      –   3,60%

2016 –  5,36%

2017 –  4,44%

2018 – 12,80%

2019 – 12,10%

2020

1. lubuskie                             – 15,1%

16. zachodniopomorskie        – 3,1%

UDZIAŁ PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO WYSOKIEJ I ŚREDNIO-WYSOKIEJ TECHNIKI W PRZYCHODACH NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKCJI PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2005

1. dolnośląskie                        – 55,7%

9. lubuskie                              – 24,6%

16. podlaskie                          –   9,4%

 

2010

1. dolnośląskie                        – 62,9%

2. lubuskie                              – 48,9%

16. warmińsko-mazurskie      –   7,0%

 

2015

1. dolnośląskie                        – 59,8%

4. lubuskie                              – 39,9%

16. warmińsko-mazurskie      -7,6%

2016 –  39,9%

2017 – 42,1%

2018 – 44,7%

2019 – 44,3%

2020

1. dolnośląskie                       – 58,5%

3. lubuskie                              – 42,3%

16. warmińsko-mazurskie      –   7,2%