eMobility – next level: partnerstwo na rzecz rozwoju elektromobilności

NAZWA PARTNERSTWA:

eMobilty – next level

OPIS:

Celem głównym Partnerstwa jest ROZWÓJ GOSPODARCZY I TECHNOLOGICZNY W OPARCIU O MEGATREND ELEKTROMOBILNOŚĆ,

w tym w szczególności: stworzenie kompletnego ekosystemu, zapewniającego ścieżkę rozwoju od edukacji poprzez rozwój przedsiębiorczości i jego promocję, aż do wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionu i kraju.

Główne obszary badawcze Partnerstwa obejmują:

  1. Automotive
  2. Elektromobilność
  3. Infrastruktura ładowania z magazynami energii
  4. Cyberbezpieczeństwo
  5. Automatyka
  6. IT
  7. Rozszerzona rzeczywistość (VR + AR)

DANE KONTAKTOWE:

Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności – lider Partnerstwa

tel. +48 504 960 795, e-mail: 

Justyna Śmielska-Saniuk – Polska Izba Rozwoju Elektromobilności

tel. +48 500 599 655, e-mail: