Harmonia sztuki i przyrody na lubuskich szlakach turystycznych z praktycznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

NAZWA PARTNERSTWA:

Harmonia sztuki i przyrody na lubuskich szlakach turystycznych z praktycznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

OPIS:

Ideą wyjściową Partnerstwa jest działalność na rzecz ochrony środowiska poprzez upcykling skrzydeł turbin wiatrowych, a celem – stworzenie rozpoznawalnych emblematów charakterystycznych tylko dla województwa lubuskiego, w postaci multifunkcyjnych dzieł sztuki o charakterze land art – wizytówki, z którą województwo lubuskie mogłoby się identyfikować.

Realizacje mają promować wybrane miejsca turystyczno-krajoznawcze ziemi lubuskiej, tworzyć nowe lub popularyzować istniejące już szlaki turystyczne bądź inne, wybrane miejsca. Wartością dodaną projektu jest ‘wielozadaniowość’ realizacji.

Poza charakterystycznymi punktami odniesienia na szlakach, zaprojektowane już w części realizacje mogą stać się – ze względu na swoją skalę – wieżami widokowymi, bazą techniczną dla np. farm fotowoltaicznych, anten telefonii komórkowej itp., bazą dla ochrony ptactwa (np. wyspy lęgowe), miejsc ochrony i odbudowy populacji pszczół (pływające łąki).  Projekt zakłada możliwość powielania jednego obiektu na szlaku, bądź użycia na jednym szlaku różnych obiektów, a także zaprojektowania obiektów  dedykowanych dla danego obszaru (m. in. małej architektury dozbrajającej szlaki turystyczne , ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe itp.)

Realizacje mają odnosić się do cech i potrzeb  charakterystycznych regionu takich jak – wartości ekologiczne, kulturowe, geograficzne, potrzeby społeczne (m.in. rozbudowa infrastruktury technicznej bez konieczności dodatkowej ingerencji w tkankę natury), czy dotyczące bezpośrednio dbałości o naturę – likwidacja problemu utylizacji zamortyzowanych skrzydeł turbin wiatrowych i ponowne ich wykorzystanie (upcykling).

Główne obszary Partnerstwa obejmują:

  • marketingowe – wykreowanie wizytówki regionu, zapewniającej rozpoznawalność, dzięki innowacyjnej, multifunkcyjnej architektonicznej formie, nie mającej odpowiednika w kraju. (podobnie jak np. budynek filharmonii szczecińskiej, figura Chrystusa w Świebodzinie, Sky Tower we Wrocławiu, Sky Walk – wieża widokowa w Świeradowie Zdroju),
  • ekologiczne – skrzydła elektrowni wiatrowych ulegają amortyzacji w trakcie pracy, później zaś mogą stać się bezpieczną bazą konstrukcji dla powyższego projektu (80-90% konstrukcji miałoby być „odzyskane”); obecnie najczęstszym sposobem utylizacji turbin wiatrowych jest ich zakopywanie, bądź kosztochłonne rozdrabnianie,
  • turystyczno-edukacyjne – realizację będą  tworzyły unikalną atrakcję turystyczną zapewniającą możliwości uprawiania różnych form turystyki przyrodniczo-krajoznawczej pieszej, rowerowej, stacjonarnej oraz aktywności twórczej i edukacyjnej np. astroturystyki (obszar ciemnego nieba), działań artystycznych, fotografii konwencjonalnej i astronomicznej itd.,
  • ekonomiczne – realizacja projektu wpłynie na stymulacja rozwoju ekologicznego, turystycznego i gospodarczego regionu,
  • użytkowe – obiekty mają pełnić funkcje orientacyjne, stać się atrakcją turystyczną,  stanowić konstrukcyjną bazę dla infrastruktury technicznej paneli fotowoltaicznych,  anten komunikacji telefonicznej itp., stać się bazą dla działań eko.Partnerstwo zawiązało 6 podmiotów, w tym Instytut Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Zielonogórski, oraz firma Anmet.

DANE KONTAKTOWE:

dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ,

tel. 693 829 058

e-mail: 

Andrzej Adamcio

tel.: 606 479 246

e-mail: