SmartCity i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce

NAZWA PARTNERSTWA:
SmartCity i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce

OPIS:
SmartCity oraz IoT są kluczowym obszarem Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji określonej „Zieloną Gospodarką” jako część specjalizacji ukierunkowana na technologiczne rozwiązania typu „smart” i z zakresu IoT (Internetu Rzeczy), stanowiąca ogniwo uzupełniające specjalizacji dla technologii i usług środowiskowych oraz biogospodarki i kreująca nowe rozwiązania i technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej zasobów w gospodarce.

Partnerstwo zawiązało 16 podmiotów z woj. lubuskiego, w tym Uniwersytet Zielonogórski, liderem partnerstwa jest spółka BIOT Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa LUG S.A.).

Celem głównym partnerstwa jest kreowanie rozwiązań w zakresie SmartCity i IOT na rzecz inteligentnego zarządzania zasobami w gospodarce poprzez:

  • budowanie partnerstwa biznesowego w obszarach specjalizacji – sieciowanie
  • budowanie współpracy interdyscyplinarnej
  • przygotowanie projektów badawczo – rozwojowych
  • promocję SmartCity i Internetu Rzeczy

DANE KONTAKTOWE:
dr inż. Izabela Wojewoda,
,
tel. kom. 726 860 800