24 września br. kapituła wybrała laureatów nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego 2019. Przedstawiciele dziewięciu instytucji otoczenia biznesu z Dobiegniewa, Gorzowa…

W dniu 17 maja br. w Grape Town Hotel w Zielonej Górze  odbędzie się konferencja pt. „Giełda produktów finansowych”, realizowana…