Zielona Gospodarka i Odnawialne Źródła Energii

NAZWA PARTNERSTWA:

Zielona Gospodarka i Odnawialne Źródła Energii

OPIS:

Główne cele rozwojowe specjalizacji to prowadzenie prac B+R mających bezpośredni wpływ na zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych w gospodarce poprzez stosowanie OZE i Efektywności Energetycznej.

Główne obszary badawcze Partnerstwa obejmują:

  • optymalizacja gospodarowania i zużycia energii, rozwój systemów OZE i komponentów energetycznych,
  • power to grid – współpraca źródeł energii z sieciami przemysłowymi,
  • wirtualne elektrownie – agregator energii, magazyny energii do współpracy ze stochastycznymi źródłami energii,
  • klastry energetyczne – lokalny ekosystem oparty o OZE, wykorzystanie zasobów środowiska na potrzeby budowania lokalnych źródeł energii,
  • wykorzystanie odpadów i ciągów technologicznych na potrzeby generacji energii, recykling technologii OZE, rozwój technologii wodorowych,
  • projekty zmierzające do wytworzenia zarówno produktów jak i usług bezpośrednio wpływających na zmniejszenie emisyjności gospodarki
    i z życia społecznego.

DANE KONTAKTOWE:

Radosław Grech
Prezes Zarządu

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Uniwersytet Zielonogórski
e-mail: 
tel. 609 383 156