Lubuskie walczy ze smogiem – Efektywność energetyczna dla samorządów

30 stycznia br. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbędzie się ósma podsumowująca konferencja regionalna „Efektywność energetyczna dla samorządów – szanse i wyzwania dla Polski”. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie przedstawicielom JST nowoczesnych rozwiązań z zakresu OZE, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania smogowi. W rozmowach weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Samorządy podjęły walkę o czyste powietrze. Jednak bez systemowych rozwiązań oraz działań władz lokalnych, skuteczna walka z tym zagrożeniem może okazać się bezskuteczna. Eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące efektywnego przeciwdziałania problemowi zanieczyszczonego powietrza, a także pokażą, przy pomocy jakich instrumentów można zredukować smog. II cykl regionalnych spotkań, do tej pory odbył się w Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie, Krakowie, Katowicach i Łodzi. Konferencja kończąca drugi cykl odbędzie się 30 stycznia w Zielonej Górze.

Program II cyklu opiera się na 4 zagadnieniach:

– Walka ze smogiem

– Gospodarka niskoemisyjna

– Efektywność energetyczna dla samorządów

– Smart City – Inteligentne Miasta
Organizatorem konferencji jest Fundacja Polski Kongres Gospodarczy. Fundacja powstała w celu popularyzacji nowych idei i rozwiązań w gospodarce. Wspiera działalność na rzecz inicjowania zmian ekonomicznych i społecznych, głównie poprzez propagowanie wykorzystywania nowych technologii. Celem Fundacji jest budowanie forum wymiany doświadczeń i wiedzy między kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie polskiej rzeczywistości gospodarczej. Bazując na faktach i doświadczeniach Fundacja przygotowuje rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków zmian w kluczowych kwestiach polityczno-gospodarczych.

Program KONFERENCJI

09.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie

 

10.15-11.15

Debata„Realizacja inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w formule ESCO”

  • ESCO krok po kroku, czyli jak realizować projekt w formule w ESCO
  • PPP a efektywność energetyczna – aspekty praktyczne
  • Aktualny stan powietrza w województwie – ochrona powietrza w świetle zadań realizowanych przez województwo

11.15-11.45

Dyskusja kuluarowa

 

11.45-12.30

Panel dyskusyjnyDobre praktyki we wdrażaniu efektywności energetycznej oraz walce o czyste powietrze w gminach

  • Wdrażanie efektywności energetycznej w gminie – doświadczenia samorządów
  • Walka ze smogiem – wyzwania i przykłady dobrych praktyk
  • Finansowanie programów przeciwdziałania smogowi

12.30-12.45

Przerwa kawowa

 

12.45-13.30

Panel dyskusyjnyKlastry energii sposobem na efektywne pozyskanie inwestora

  • Elektromobilność w inteligentnym mieście
  • Wprowadzenie klastra energii – szanse i wyzwania dla gmin

13.30-14.00

Lunch