Konkurs „Grunt na medal” 2018

Marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. rozpoczyna VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2018, promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Do udziału w plebiscycie zapraszamy Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz prywatnych właścicieli terenów.

Zgłoszenia przyjmują do 4 czerwca 2018 r. na adres

Laureaci Konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej działki inwestycyjnej, jako najlepszego miejsca pod  inwestycje produkcyjne, a wyróżnione w Konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym i krajowym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal” we wszystkich materiałach promocyjnych.

Prezentacja nagrodzonych terenów zostanie zamieszczona na portalach PAIH S.A..

Więcej informacji udzielają:

Załączniki: