Podsumowanie misji gospodarczej do Niemiec

Dziś (23.05) w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd przedstawicieli lubuskich firm na Hannover Messe 2018. Podczas spotkania członek zarządu Alicja Makarska podziękowała przedsiębiorcom za czynny udział w targach i całej misji. Podkreśliła również rolę takich imprez gospodarczych i obecność na nich, jako bardzo znaczącą w promocji województwa. Na koniec wręczyła wszystkim uczestnikom spotkania pamiątkowe statuetki i pisma gratulacyjne.

Przedsiębiorcy podziękowali za profesjonalne przygotowanie misji gospodarczej. Wszyscy podkreślali, że udział w wyjeździe był impulsem do nowych pomysłów i strategii biznesowych. Firmy nawiązały kontakty, które mogą zaowocować kontraktami. Jedną z nich jest firma Streamsoft, która prowadzi rozmowy handlowe. Ponadto, przedsiębiorcy zapewniali, iż nadal widzą w Niemczech szansę na znalezienie partnerów, a tym samym rozwój swoich firm i szeroko pojętą wymianę gospodarczą. Dodajmy, że wszyscy uczestnicy misji są zainteresowani udziałem w targach Hannover Messe również w przyszłym roku.

W spotkaniu uczestniczyła także Joanna Malon – Dyrektor Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki.

W dniach 22-27.04.2018 r. pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Alicji Makarskiej oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosława Marcinkiewicza odbyła się misja gospodarcza do Niemiec połączona z udziałem w najważniejszych na świecie targach przemysłowych Hannover Messe 2018. Województwo lubuskie prezentowało się na własnym stoisku wraz z 10 lubuskimi przedsiębiorcami, którzy wzięli udział w misji w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Podczas targów lubuskie firmy uczestniczyły w giełdach kooperacyjnych b2b, seminariach i konferencjach poświęconych tematyce przemysłowej. Przedsiębiorcy wzięli udział np. w polsko-meksykańskich spotkaniach o współpracy w branżach nowoczesnych technologii, seminarium z Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK), Zagraniczną Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) oraz w Polskiej Nocy Innowacji na stoisku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Ponadto wizytowali Park Naukowo-Technologiczny w Hanowerze, który został zrewitalizowany w 2013 r., tworząc atrakcyjny 28-hektarowy park dla firm. Obecnie w WTH działa ponad 20 firm, startupów i instytucji badawczych. Lubuscy przedsiębiorcy odwiedzili również firmę Sennheiser electronic GmbH & Co. KG produkująca: mikrofony, słuchawki, akcesoria telefoniczne oraz zestawy słuchawkowe dla lotnictwa.

Celem misji było umożliwienie przedsiębiorcom lubuskim nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi. Wartością dodaną wyjazdu było stworzenie rozpoznawalnej marki regionu poprzez promocję oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej z jednoczesnym budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

Firmy uczestniczące w misji:

AMB SOFTWARE Sp. z o.o. Zielona Góra – producent oprogramowania, usługi IT

  1. AMP Sp. z o. o. Zielona Góra – produkcja urządzeń termotechnicznych i pieców próżniowych
  2. PW PRODUS Żary – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  3. PC SOFT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE – producent oprogramowania, IT
  4. PERCEPTUS Sp. z o.o. Zielona Góra – producent oprogramowania, IT
  5. STREAMSOFT Sp. z o.o. Sp. k. Zielona Góra – IT, producent systemów ERP

7.FARM MARKET Tomasz Minkiewicz Nowa Sól – IT, systemy e-commerce

  1. PRODWODROL Sp. z o.o. Sulechów – producent konstrukcji metalowych i ich części,
  2. FAMiX Krzysztof Jankowski – produkcja konstrukcji metalowych

10.ROTOMETAL Sp. z o.o. Świebodzin – producent cylindrów do maszyn poligraficznych

 

Informacja: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki