Misja Gospodarcza do Sudanu (Chartum)

Misja Gospodarcza do Sudanu (Chartum)

20-23.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

 Mamy przyjemność zaprosić Państwa  do udziału w misji gospodarczej polskich przedsiębiorców, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą z okazji oficjalnej wizyty Ministra Spraw Zagranicznych RP, Pana Jacka Czaputowicza w Sudanie.

Misję przygotowujemy we współpracy z Ambasadą RP w Egipcie, (w której kompetencjach znajduje się Sudan), Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz Federacją Sudańskich Izb Handlowo-Przemysłowych.

 Misja ma charakter wielobranżowy. Celem jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Sudanie.

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności, stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków  dla swoich  maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in.:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł   tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT.

Na rynku sudańskim istnieje duże zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:

•Maszyny rolnicze  do uprawy i zbioru roślin;

•Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego;

•Maszyny do opakowań;

•Art. Spożywcze / w tym art. dla niemowląt;

•Maszyny dla przemysłu wydobywczego;

•Energetyka / w tym małe elektrownie;

•Utylizacja odpadów  w miastach;

•Artykuły medyczne i opatrunkowe;

•Sprzęt medyczny i  artykuły opatrunkowe, farmaceutyki.

W ramach Misji Krajowa Izba Gospodarcza planuje organizację Polsko- Sudańskiego forum biznesowego, indywidualnych rozmów z sudańskimi przedsiębiorcami jak i z przedstawicielami administracji rządowej, Federacji Sudańskich Izb Przemysłowo-Handlowych, Agencji  ds. Inwestycji  Zagranicznych oraz innych organizacji otoczenia biznesu.

W ramach w/w programu zapewniamy realizację programu merytorycznego jw. oraz obsługę uczestników wyjazdu (przelot Warszawa – Chartum – Warszawa), transport lokalny, wizy, ubezpieczenie, tłumacza, opiekę organizatorów ze strony KIG oraz zniżkową rezerwację hotelową).

Licząc na Państwa  zainteresowanie i udział w powyższym przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w misji przez formularz rejestracyjny, co umożliwi nam przekazanie Państwu w najbliższych dniach dalszych informacji organizacyjno-finansowych, związanych z udziałem w misji.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z notatką i materiałami z Forum Biznesowego poświęconego Sudanowi, jakie odbyło się w KIGu 10 maja br.

Kontakt:

KRAJOWA   IZBA  GOSPODARCZA – Biuro  Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk, , Tel. 22 / 6309773

Bartłomiej Nersewicz,  ,  Tel. 22 /  6309686