PODUSMOWANIE misji do Francji

MISJA GOSPODARCZA DO FRANCJI 4-7.06.2018 R.

 

W dniach 4-7 czerwca 2018 roku pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak odbyła się Misja Gospodarcza do Francji. W Misji uczestniczyło 10 lubuskich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych we Francji.

W trakcie misji lubuskie firmy wzięły udział w spotkaniu w biurze Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) w Paryżu.  Stronę francuską reprezentowały Kierownik ZBH w Paryżu  oraz Prezes Polsko Francuskiej Izby Handlowej w Paryżu. Na spotkaniu przedstawiono możliwości współpracy z  Polsko Francuską Izbą Handlową w Paryżu oraz  Zagranicznego Biura Handlowego w Paryżu. Scharakteryzowano profil działalności obu instytucji. Lubuscy przedsiębiorcy zadawali liczne pytania dotyczące aspektów współpracy z francuskimi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu.

Lubuscy przedsiębiorcy wyrazili chęć kontynuacji i nawiązaniem dalszych kontaktów z biznesem francuskim w oparciu o obie instytucje.

W kolejnych dniach Misji odbyły się spotkania B2B przedsiębiorców lubuskich z przedsiębiorcami francuskimi podczas których została nawiązana współpraca handlowa. Sesje spotkań B2B, które odbyły się w sali Biblioteki Polskiej w Paryżu. Na rozmowy przybyły firmy francuskich między innymi ITG Agency, General Electric, Proavia, Procontra.

 

Współpraca lubuskich i francuskich firm, to główny temat spotkania lubuskiej delegacji z Agencją Promocji Przedsiębiorczości i Inwestycji Aglomeracji Paryża – Paris Region Entreprises. Zadaniem Agencji jest poszukiwanie potencjalnych inwestorów oraz ich wsparcie w pierwszym etapie funkcjonowania na rynku francuskim, a także umożliwianie międzynarodowym firmom rozwoju możliwości biznesowych nie tylko w stolicy Francji.

W spotkaniu udział wzięli także dyrektorzy działu rozwoju Agencji – Sevinc Archimot i Laurent Ponce. Przedstawili oni zasady działalności instytucji. Do najważniejszych zalicza się:

– GRAND PARIS – EXPRESS – który przewiduje w przyszłości rozbudowę sieci kolejowej na rzecz rozwoju Aglomeracji miejskiej, w tym połączenie szybką koleją 2 istniejących lotnisk oraz budowę nowych blisko 70 stacji kolejowych

– działania Aglomeracji w zakresie SmartCities (nowoczesnych technologii energetycznych, wydajności i rozwoju, badań nad nowymi technologiami, ekologii w budownictwie, inteligentnego budownictwa, „zielonego budownictwa”)

Z kolei lubuscy przedsiębiorcy mieli okazję do wysłuchania prezentacji związanych z francuskim rynkiem. W czasie spotkania zadawano pytania na temat możliwości wsparcia zagranicznych inwestorów we Francji. Firmy mogą starać się o dofinansowanie o maksymalnej wysokości 250 tys. euro na wsparcie projektów, które trwają min. 3 lata. Aby uzyskać wsparcie trzeba przedstawić swój biznesplan. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy, zatrudnienia i dynamiki rozwoju.

Podczas spotkania przedstawiono również praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej we Francji tj .rodzaje działalności, delegowanie pracowników, kwestie podatkowe, handlowe, prawa pracy, zatrudniania pracowników, w tym pracowników francuskich.

Paris Region Entreprises

jest agencją Regionalnej Rady Ile-de-France, odpowiedzialnej za promocję atrakcyjności inwestycyjnej  we Francji, Stanach Zjednoczonych (Boston, San Francisco i Nowy Jork) i Chinach (Szanghaj i Pekin). Agencja wdraża strategię atrakcyjności regionalnej w koordynacji z publicznymi i prywatnymi podmiotami gospodarczymi.

Priorytety Agencji to. m.in.

• poszukiwanie potencjalnych inwestorów i prezentacja oferty regionu Ile-de-France (Region Paryża za granicą) w celu pozyskiwania nowych inwestycji  (działaniom tym towarzyszy badanie możliwości inwestycyjnych w Ile-de-France w celu zaprezentowania ich zagranicznym inwestorom)

• umożliwienie międzynarodowym firmom rozwoju możliwości biznesowych w Ile-de-France, dzięki dedykowanym doradcom, którzy zapewniają im dobrą znajomość rynku docelowego, sprawiają, że spotykają się z kluczowymi partnerami i pozwalają im korzystać z programów szkoleniowych. wsparcie publiczne; w szczególności każdego roku tworzy się blisko tysiąc połączeń technologicznych między firmami międzynarodowymi, głównymi grupami i laboratoriami badawczo-rozwojowymi w regionie paryskim;

• wspierać inwestorów w procesie ich wdrażania, kierując nimi na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym wybór najlepszej struktury prawnej, rekrutacja pracowników itp.

Każdego roku Agencja towarzyszy kilkuset inwestorom.

Ponadto Paris Region Entreprises jest aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Enterprise Europe Network.

Miasteczko Nauki i Przemysłu – miasto przyszłości Cité des Sciences et de l’Industrie, czyli paryski ośrodek naukowy Miasto Nauki i Przemysłu to kolejny punkt wizyty lubuskiej delegacji, której przewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuszanie przebywają na misji gospodarczej we Francji. Celem ośrodka jest upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej wśród społeczeństwa, szczególnie młodzieży oraz promowanie publicznego zainteresowania nauką, badaniami i przemysłem.

Cité des Sciences et de l’Industrie składa się z wielu sal i ekspozycji. Głównym miejscem jest Explora, znajdują się tam obszary poświęcone między innymi matematyce, obrazom, dźwiękom, światłu, oceanowi, energii, pojazdom, górom i wulkanom, gwiazdom i galaktykom. Znanymi częściami „miasteczka” są także La Cité des métiers (miasteczko zawodów) oraz La Cité de la santé (miasteczko zdrowia). Ciekawym miejscem jest także Le Carrefour numérique. Ekspozycja jest przeznaczona odkrywaniu i eksperymentowaniu z zagadnieniami matematycznymi.

Ośrodek naukowy został otwarty w 1986r. Ma 30 tys. m kw. powierzchni wystawowej z czego 5 tys. m kw. przeznaczona jest tylko dla dzieci od 2-12 lat. Ośrodek odwiedza rocznie 2,5 mln ludzi. Ośrodek jest instytucją publiczną podlegającą Ministerstwu Edukacji i Nauki. Oferta edukacyjna stanowi suplement do programów szkolnych. Ośrodek naukowy posiada szeroką ofertę: od wystaw po konferencje, warsztaty. Celem jest nauka przez zabawę i doskonałym przykładem kooperacji uniwersytetu
i partnerów – przedsiębiorców, którzy przekazują instytucji rocznie 2 mln euro wsparcia.

Realizacja misji dla przedsiębiorców z województwa Lubuskiego pozwoliła na przedstawienie oferty w celu potencjalnego wejścia na rynek francuski. Uczestnicy zebrali informacje umożliwiające nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami  i kontrahentami.

 

Doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w misji zostanie wykorzystane przez uczestniczące firmy podczas realizacji przyszłych planów wejścia na rynek francuski. Spotkania z instytucjami otoczenia biznesu dały szanse na poznanie możliwości handlowych. Instytucje biznesowe (np. Paris Region, Izba Handlowa w Paryżu) otwarte są na współpracę z lubuskimi firmami, które chcą skorzystać z pomocy jaką oferują.