Misja do Rumunii – czas na podsumowanie

W czerwcu br. dziesięciu lubuskich przedsiębiorców wyruszyło na podbój rynku rumuńskiego. Po miesiącu przyszedł czas na podsumowanie. Z uczestnikami wyjazdu spotkała się marszałek Elżbieta Anna Polak. – Przedsiębiorcy nie mają możliwości indywidualnie spotkać się z izbami przemysłowo – handlowymi i organizacjami okołobiznesowymi. My stwarzamy takie możliwości. Musimy podglądać świat, ponieważ są to bezcenne doświadczenia – podkreślała marszałek.

Podczas wizyty w Rumunii Lubuscy przedsiębiorcy spotkali się z przedsiębiorcami z Bukaresztu i Klużu-Napo. Odwiedzili także siedziby rumuńskich izb gospodarczych i parków technologicznych. W Klużu-Napoce delegacja spotkała się z przedstawicielami miasta. Tematem rozmów był przede wszystkim ekologiczny transport publiczny. W zeszłym roku władze miasta zakupiły nowoczesny tabor elektrycznych autobusów polskiej marki Solaris, a do 2025 roku chcą wymienić wszystkie tabory na ekologiczne. W Klużu-Napoce podpisano umowę o współpracy regionalnej pomiędzy Pracodawcami RP, Węgierskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców (VOSZ), Krajowym Związkiem Pracodawców Rumuńskich (UNPR) oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Słowacji (EAS). Porozumienie otwiera drogę do sprawniejszej wymiany handlowej pomiędzy krajami. Celem umowy jest zapewnienie skutecznej współpracy, która ma się przełożyć na rozwój stosunków między czterema organizacjami pracodawców, promowanie więzi handlowych i biznesowych, współpracę transgraniczną oraz współpracę na forum międzynarodowym.

Są już pierwsze efekty misji. Jest duże zainteresowanie produktami i usługami. Przedsiębiorcy pozyskali już pierwszych kontrahentów. Kontakty te dają szansę na naprawdę duże kontrakty.  Podczas spotkania przedsiębiorcy podkreślali, że ważne było dla nich poznanie nowego dla nich  rynku rumuńskiego. Marszałek Elżbieta Polak zaznaczyła, że potrzebna jest stała współpraca i utrzymywanie dobrych relacji. – Nigdy nie wystarczy raz – jeden wyjazd i jedno spotkanie. Musi być później, po każdej misji kontynuacja, bo dopiero po jakimś czasie coś powstaje. Staramy się  utrzymywać te dobre relacje, bo potrzeba wielu wspólnych działań żeby cos powstało – podsumowała.

Z województwa lubuskiego do Rumunii eksportuje ponad 60 firm. Są to głównie takie produkty jak maszyny i urządzenia elektryczne, artykuły spożywcze oraz wyroby z drewna – meble, płyty, papier i tektura. Według danych statystycznych Narodowego Instytutu Statystyki w poprzednim roku wartość wzajemnych obrotów towarowych między krajami wynosiła 5 117,8 mln EUR.

Tak samo jak w 2015 r. Polska znajdowała się na 9 miejscu wśród krajów, do których Rumunia eksportowała najwięcej, a jednocześnie eksport ten wzrósł o 13,1% w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowił 2,9% udziału w rumuńskim eksporcie ogółem. Jeśli chodzi o import Polska znalazła się na miejscu 5 wśród największych dostawców towarów na rynek rumuński odnotowując 13,7 % wzrostu importu w porównaniu z rokiem poprzednim i jednocześnie osiągając 5,1% udziału w całym imporcie rumuńskim.

W misji udział wzięło 10 firm:

1. Iglotechnik Sp. z o.o.,

2. Stahl-Mont Sp. z o.o.,

3. Profit Projekt Piotr Pruchniak,

4. POLMAR,

5. METAL-GUM Sp. z o.o.,

6. A&S Sp. z o.o.,

7. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji AMPERTECH,

8. eMoove,

9. PRODWODROL-SULECHÓW Sp. z o.o.,

10. ALPODACH PLUS KURAŁOWICZ Sp.j.

W wyjeździe udział wzięli także radni województwa: Grażyna Dereń i Tadeusz Pająk. Organizację misji wspierał radca-minister Arkadiusz Michoński (właściciel pałacu w Bojadłach) i Ambasada RP w Rumunii.

Misja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.