FUTURE HEROES – SPOTKANIE NETWORKINGOWO SZKOLENIOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW AKTYWNYCH SPOŁECZNIE 12.01.2019

Zespół Fundacji Służby Rzeczypospolitej pragnie zaprosić młodych przedsiębiorców do udziału w projekcie Future Heros. Inicjatywa skierowana jest do osób działających poza wielkimi miastami, którzy są w stanie łączyć przedsiębiorczość z aktywnością społeczną, czyli – aspirować do grona Future Heroes – bohaterów II stulecia RP.

Projekt służy promowaniu postaw młodych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń zaangażowanych społecznie, realizowany jest pod patronatem Fundacji Służby Rzeczypospolitej (www.fsrz.pl), która została powołana w celu m.in. wzmacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, promowania rozwoju, opartego na przedsiębiorczości i tworzenia porozumień ponadpartyjnych.

Kulminacją przedsięwzięcia będzie spotkanie networkingowo-szkoleniowe w Warszawie. Wybranych kandydatów zaprosimy na wspólne warsztaty w Warszawie, a pozostałym zapewnimy obserwowanie ich online.

Partnerem medialnym projektu jest Wirtualna Polska ( www.wp.pl)

 

Więcej informacji oraz zgłoszenia można dokonać na stronie: www.futureheroes.pl