PMT to doradztwo i wsparcie w procesie umiędzynarodowienia

PMT to doradztwo i wsparcie w procesie umiędzynarodowienia wybranych poza unijnych rynkach

dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis i posiadają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię

W ramach projektu PMT przedsiębiorca/przedsiębiorczyni otrzyma wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej):

– 3 dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje)

– 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji

– 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym (dokumentacja konkursowa projektu https://pmt.trade.gov.pl/pl w zakładce o projekcie)

– na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju

– wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników ZBH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami.

Ważne daty PMT w 2018 r.:

  • Do 9 listopada trwa nabór na rynki: Chiny, Japonia, Wietnam
  • 15 listopada zapraszamy na seminarium otwierające nabór na rynki ZEA i Kenii
  • 5 grudnia zapraszamy na spotkanie podsumowujące pierwszy rok PMT

Składanie wniosków i rejestracja na seminaria przez stronę https://soe.paih.gov.pl/

Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową projektu na stronie  https://pmt.trade.gov.pl/pl

PMT 10.2018