Pożyczki na inwestycje dla przedsiębiorców

Lubuski Filar 2020 to atrakcyjnie oprocentowane pożyczki ze środków unijnych. To może być szansa na rozwój dla lubuskich przedsiębiorców!

Celem działania „Lubuskiego Filaru 2020” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020) jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz pobudzanie inwestycji gospodarczych w skali regionu za pomocą pożyczek ze środków unijnych dla przedsiębiorców.

Środki unijne na pożyczki w ramach „Lubuskiego Filaru 2020” pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 256 mln zł oraz z wkładów własnych Pośredników Finansowych w kwocie 45 mln zł.

Kto może starać się o pieniądze? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe).

Pożyczka mała wynosi do 500 tys. zł, a duża od 500 tys. zł do 2 mln zł. Za udzielenie pożyczki i jej obsługę nie ma opłat i prowizji.

Bank Gospodarstwa Krajowego w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonił pośredników finansowych, którzy oferują pożyczki:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.lfp.region.zgora.pl

Punkt Obsługi Klienta

Zielona Góra: ul. Sulechowska 1, tel: (68) 329 78 42

Gorzów Wlkp.: ul. Kazimierza Wilekiego 1, tel: (95) 739 03 16

 

Fundacja „Przedsiębiorczość”  w Żarach, https://fundacja.zary.pl

Punkt Obsługi Klienta

Żary: ul. Mieszka I 13, tel: (68) 479 16 00

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, https://pfp.com.pl

Punkt Obsługi Klienta

Zielona Góra: ul. św.Jadwigi 1, lok. 101, tel: 538 810 267

Gorzów Wlkp.: ul. Kombatantów 34, lok. 1128, tel. (95) 727 73 15, kom. 602 173 447