Trwa rekrutacja – zapraszamy firmy do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii w dniach 7-10 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii w dniach 7-10 kwietnia 2019 r.

Rekrutacja przedłużona do 1 marca br.

Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach Salon de Gourmets 2019 w Madrycie. Odbywające się w Madrycie Targi Salon de Gourmets 2019 (www.gourmets.net) to międzynarodowe targi jakości żywności i napojów. To wydarzenie prezentuje produkty, takie jak przetworzona i pakowana żywność, owoce morza, mięso, przetworzona i pakowana żywność, produkty drobiowe, produkty mleczne, dodatki i składniki żywności, sprzęt piekarniczy i cukierniczy, wino, napoje alkoholowe i napoje, kawa i herbata itp. Targi są miejscem spotkań producentów i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych. Powodzeniem na targach będą się cieszyć także producenci opakowań do żywności, producenci i dystrybutorzy maszyn gastronomicznych oraz wszelkich innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej.

Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach Salon de Gourmets 2019 w Madrycie,
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo- Handlową, stowarzyszeniem hotelarzy / rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji)
  • udział w wydarzeniu promocyjnym współorganizowanym przez Centro Riojano oraz Ambasadę RP w Madrycie

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.

Termin rekrutacji: przedłużony do 1 marca 2019 r. do godziny 23:59.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 2.100 zł netto.

Rekrutacja jest dwuetapowa. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):

  1. elektronicznego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie lubuskie.trade.gov.pl (TUTAJ)
  2. formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail i lub osobiście: ul. Chrobrego 1-3-5, 65-044 Zielona Góra

W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail i parafowanych i wypełnionych dokumentów:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
  2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

Termin rekrutacji: przedłużony do 1 marca 2019 r. do godziny 23:59.

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 53 31, tel: 68 456 54 25 lub email ,

Dokumenty  pobrania: