Zaproszenie do VI edycji Konkursu Przedsiębiorstwo Przyszłości

Warunkiem uczestnictwa w Programie Certyfikacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest przesłanie do biura Programu karty zgłoszenia i ankiety w terminie do 19 kwietnia 2019 roku.

ZGŁOSZENIE I ANKIETA DO POBRANIA W FORMACIE WORD – KLIKNIJ!

Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną (na adres: ), jak i pocztą tradycyjną: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec.

Ankietę (w wersji doc., PDF lub JPG) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

Do ankiety można (ale nie jest to obligatoryjnie wymagane) dodać załączniki – np. strategię rozwoju przedsiębiorstwa, regulaminy wewnętrzne itp. Ewentualne załączniki do ankiety należy przesłać wyłącznie pocztą tradycyjną. Decyzję o przesłaniu wraz z ankietą dodatkowych dokumentów (załączników) podejmuje firma uczestnicząca w Programie, jeśli uzna, że jest to zasadne dla uwiarygodnienia czy uzupełnienia informacji podanych w ankiecie certyfikacyjnej.

Kontakt z organizatorem:

+48 32 747-26-03

kom. +48 607-035-169

więcej na stronie

http://www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl