Dialog obywatelski „Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka Spójności 2020+”

Dialog obywatelski „Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka Spójności 2020+”.” – Zielona Góra, 17.05.2019 r.

Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytet Zielonogórski zapraszają do udziału w dialogu obywatelskim na temat przyszłości polityki spójności i jej kształtu po 2020 roku. Spotkanie odbędzie się 17 maja 2019 r. w godz. 12:00 – 14:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (pl. Słowiański 9, budynek A-41, sala 104).

Dialogi obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. O przyszłości Europy i regionu lubuskiego rozmawiać będą Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak i Pan Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do środowiska akademickiego – studentów, kadry uniwersyteckiej, jak również do wszystkich zainteresowanych nasza przyszłością w Unii Europejskiej.

Organizatorem wydarzenia jest Województwo Lubuskie we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim (Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Humanistyczny), a także Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

Serdecznie zapraszamy!