Wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

Już w piątek 15 listopada podczas sesji inauguracyjnej Lubuskiej Akademii Rozwoju będzie można skorzystać z indywidualnego doradztwa i wsparcia w ramach projektu Innovation Coach, dedykowanego przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć działalność typu B+R+I czyli Badania, Rozwój i Innowacje.

Na stoisku przed salą kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielnej Górze będzie można się spotkać z ekspertami z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wspierającymi firmy z województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji przedsiębiorstw oraz rozpoczęcie wdrażania innowacji poprzez dostarczenie przedsiębiorcom usługi coachingu innowacji oferowanej przez wysokiej klasy specjalistów. Projekt Innovation Coach jest skierowany do firm, którzy nie korzystały do tej pory ze środków publicznych na realizację prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nie posiadają doświadczenia w aplikowaniu o te środki. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy zarejestrować się w bazie za pośrednictwem strony projektu [www.innovationcoach.pl], mailowo – pisząc bezpośrednio na adres l lub na stoisku informacyjnym u konsultanta.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona!

W kolejnym etapie pracownik PPNT kontaktuję się z firmą, przeprowadzana jest krótka konsultacja, której celem jest weryfikacja potencjału oraz potrzeb firmy. Na podstawie zebranych informacji przydzielany jest coach innowacji, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji potencjalnego wdrożenia innowacji do Twojego przedsiębiorstwa, jak również wskazanie możliwości ubiegania się o pomoc ze środków publicznych niezbędnych do realizacji rekomendowanych celów.

Projekt Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I, realizowany jest w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji: https://ppnt.poznan.pl/innovation-coach-wsparcie-we-wdrazaniu-innowacji-dla-firm/ lub https://www.innovationcoach.pl/