Komisja Europejska rozpoczęła przegląd unijnej polityki handlowej – zaproszenie do udziału w konsultacjach

16 czerwca br. Komisja Europejska rozpoczęła gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, który realizowany jest z dwóch kluczowych powodów:

  • Po pierwsze, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do szybkiego i trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego, wzmocnienia konkurencyjności po pandemii Covid19, sprostania wyzwaniom, przed którymi stanie UE oraz pomocy w promowaniu naszych wartości i standardów.
  • Po drugie, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może pomóc w budowaniu silniejszej UE w oparciu o model „otwartej autonomii strategicznej” – czerpiąc korzyści z otwartości dla naszych przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów, chroniąc ich jednocześnie przed nieuczciwymi praktykami i zwiększając ich odporność, aby byli lepiej przystosowani do przyszłych wyzwań.

Istotną częścią tego procesu będą konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje obejmują wszystkie tematy istotne dla unijnej polityki handlowej, ze szczególnym naciskiem na:

  • Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki UE po kryzysie związanym z koronawirusem;
  • Reformę Światowej Organizacji Handlu;
  • Tworzenie możliwości handlowych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm;
  • Maksymalne zwiększenie wkładu polityki handlowej w działania dotyczące najważniejszych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój czy transformacja cyfrowa;
  • Wzmocnienie stosunków handlowych i inwestycyjnych z kluczowymi partnerami handlowymi;
  • Zapewnienie równych warunków działania i ochronę przedsiębiorstw i obywateli UE.

Celem Komisji jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.

Dostosowanie unijnej polityki handlowej pozwoli skuteczniej służyć europejskim interesom. Silna Unia Europejska potrzebuje silnej polityki handlowej i inwestycyjnej, aby wspierać odbudowę gospodarczą, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami w kraju i za granicą oraz zapewniać spójność z priorytetami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa.

Intencją jest, aby ta polityka w dalszym ciągu służyła unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom oraz przyczyniała się do urzeczywistnienia naszych globalnych ambicji bycia liderem w wielu różnych obszarach. W tym samym czasie polityka handlowa musi przewidywać bardziej realistyczne podejście chroniące nas przed nieprzyjaznymi lub agresywnymi działaniami zachowując swobodny i uczciwy handel, oparty na zasadach, zarówno wewnątrz UE-27, jak i w skali globalnej.

 

Zachęcamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w dokumencie „A renewed trade policy for a stronger Europe – Consultation Note (informacja w jęz. angielskim). Państwa odpowiedzi pomogą Komisji Europejskiej w wypracowaniu unijnego podejścia do polityki handlowej na miarę potrzeb świata po pandemii koronawirusa.

Pisemne komentarze należy nadsyłać bezpośrednio do Komisji Europejskiej do dnia 15 września 2020 r. na adres:  lub do Ministerstwa Rozwoju do 30 lipca 2020 r.  na adres:  lub .

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w komunikacie, który będzie opublikowany pod koniec bieżącego roku. Ostateczny przegląd będzie wynikiem przejrzystego i włączającego procesu, w tym internetowych konsultacji publicznych, dyskusji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi oraz dialogu z zainteresowanymi stronami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

 

Dodatkowe informacje

Priorytety Komisji oraz pismo przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen określające zadania kandydata na komisarza ds handlu Phila Hogana.

Program prac Komisji

Plan odbudowy UE