Trwa konkurs Polskie Mosty Technologiczne: aplikuj i wejdź na rynek ZEA!

Mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ich działań na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach pierwszego w tym roku naboru do konkursu Polskie Mosty Technologiczne (PMT). To jeden z elementów Programu Gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w EXPO 2020 w Dubaju.

Stawką w programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest grant w wysokości 200 tys. zł w postaci pomocy de minimis oraz opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na międzynarodowe rynki. Angelika Wójcik, szefowa projektu w PAIH przypomina, że konkurs składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór poprzedza seminarium przygotowawcze dla firm. – Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków przyjdzie kolej na warsztaty tworzenia „szytej na miarę” strategii. Przedsiębiorców będą wspierali w tym krajowi i zagraniczni eksperci – mówi.

PMT a pandemia – co się zmieniło?

Konkurs miał już dziewięć naborów i do tej pory wystartowało w nim ponad 900 polskich firm, a grant otrzymało blisko 300. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizacji programu w tym roku. Agencja musiała przełożyć uruchomienie pierwszego naboru z połowy marca na początek lipca. W zależności od tego, jak będzie kształtować się sytuacji epidemicznej i gospodarcza, za zgodą instytucji zarządzającej, tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, będziemy modyfikować katalog wydatków kwalifikowanych. Już w tym naborze zwiększyliśmy limit wykorzystania środków z grantu na działania promocyjne oraz włączyliśmy możliwość udziału w targach na innych rynkach niż docelowy – podkreśla Angelika Wójcik z PAIH. Pierwsza w tym roku runda konkursowa PMT dotyczy wsparcia ekspansji na rynki Kanady, ZEA i Kazachstanu.

Most do kraju przyszłości, w którym powstaje… Muzeum Przyszłości (Museum of the Future)

Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj, który zajmuje wysoką lokatę w drugiej dziesiątce rankingu wolności gospodarczej (Doing Business) i od kilku lat notuje kilkuprocentowy wzrost PKB. Organizując Wystawę Światową pod hasłem „Connecting minds, creating the future”, rząd ZEA wzmacnia pozycję kraju jako „arabskiego Silicon Valley”, duży nacisk kładąc na rozwój sektorów przyszłości, takich jak Smart Cities, e-government, sztuczna inteligencja (AI), robotyka, drony, e-commerce i inne pochodne IT/ICT (ZEA to jeden z pierwszych na świecie krajów, który wdrożył łączność 5G).

– Jak wiele krajów dotkniętych skutkami pandemii, władze ZEA intensyfikują stymulację rynku lokalnego poprzez oferowanie ulg w opłatach rządowych i oferowanie dodatkowych świadczeń zachęcających do rozwoju innowacji – komentuje Moneer Faour, Dyrektor Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. – Po światowym kryzysie finansowym z 2008 roku i dotkliwych stratach w 2009 r., gospodarka emiracka zaczęła szybko odbudowywać pozycję już w 2010 r. Podobnie można prognozować dynamikę gospodarki w przypadku tego kraju także w perspektywie roku 2021 – dodaje.

O programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT)

Program Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018–2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Granty z naborów na rynki Kanady i ZEA w 2018 roku zostały przyznane 30 firmom, w ubiegłym roku rekomendację do wsparcia otrzymało 43 wnioskodawców. Część z nich już podpisała kontrakty za granicą, inne czekają na finalizację negocjacji, które przerwała pandemia COVID-19. PAIH planuje uruchomienie kolejnych rund konkursowych w tym roku, jednak będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach.

 

expo.gov.pl