Targi na Łotwie

W dniach 9-12 września br. oraz 25-27 września br. Ambasada RP w Rydze będzie uczestniczyła w imprezach targowo wystawienniczych branży samochodowej oraz spożywczej.

Ambasada RP w Rydze będzie uczestniczyła

  • w dniach 9-12 września bieżącego roku w największej w regionie państw bałtyckich imprezie wystawienniczej sektora rolno-spożywczego – „Riga Food”,
  • w dniach 25-27 września bieżącego roku w największej w regionie państw bałtyckich imprezie wystawienniczej sektora motoryzacyjnego – „Auto 2020”.

 

Ambasada RP w Rydze na każdej imprezie będzie dysponowała stoiskiem wraz z wyposażeniem. Stoisko przekaże nieodpłatnie 3 firmom z Polski, które zechcą zaprezentować się w trakcie wszystkich dni poszczególnych targów, tak aby każda z nich dysponowała wygodną dla siebie powierzchnią. Poniżej prezentujemy krótki opis imprezy:

http://www.bt1.lv/rigafood/eng/

http://www.bt1.lv/auto/eng/

Na targach żywnościowych Riga Food, będzie możliwość wyświetlania na stoisku materiałów wideo przygotowanych w języku angielskim i rosyjskim. Firmy zainteresowane,  nawet te, które nie będą obecne „fizycznie” na imprezie mogą przesyłać linki/filmy na adres: .

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnie odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania.

Jednocześnie informujemy, iż na tą chwilę osoby przyjeżdżające z Polski na Łotwę obowiązuje obowiązkowa 14-dniowa izolacja w związku ze wskaźnikiem zachorowalności w Polsce. Wskaźnik jest aktualizowany w każdy piątek. Organizatorzy targów wyszli jednak naprzeciw swoim wystawcom i zaaranżowali możliwość przyjazdu na Łotwę bez wymogu odbycia kwarantanny.