AHK INDUSTRIAL SUPPLIERS FORUM 2020

Dnia 19 listopada 2020 odbędą się wirtualne targi dostawców dla przemysłu AHK INDUSTRIAL SUPPLIERS FORUM 2020. Największe europejskie targi dostawców dla przemysłu online.

Jest to impreza współorganizowana przez 13 niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK), reprezentujących łącznie 16 krajów: Polska (koordynator), Czechy, Słowacja, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Portugalia, Austria, Norwegia, Bułgaria, Rumunia oraz Mołdawia.
Planowane jest pozyskanie łącznie ok. 130 – 150 wystawców.

Impreza została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju

Do uczestnictwa w AHK Industrial Suppliers Forum 2020 chcielibyśmy zaprosić polskie firmy z następujących branż:

  • budowa maszyn (dostawcy)
  • przetwórstwo metali i tworzyw
  • komponenty elektroniczne dla przemysłu
  • produkty techniczne dla przemysłu
  • automatyzacja
  • rozwiązania IT dla przemysłu
  • pozostałe produkty dla przemysłu.

Po doświadczeniach z epidemią ponad 2/3 firm niemieckich rozważa zmianę kierunków i łańcuchów dostaw. Założeniem Forum jest więc wsparcie europejskich dostawców w wejściu lub umocnieniu ich pozycji na rynku niemieckim poprzez prezentację ofert i umożliwienie nawiązania kontaktów.

W tym celu została nawiązana współpraca z Niemieckim Związkiem Gospodarki Materiałowej, Logistyki i Zakupów BME (www.bme.de), zrzeszającym ok. 10.000 przedsiębiorstw różnych gałęzi przemysłu, w tym budowy maszyn i motoryzacyjnego, który będzie aktywnie poszukiwał odwiedzających pod kątem potrzeb
wystawców. W pozyskiwanie odwiedzających zostaną też zaangażowane Izby Przemysłowo-Handlowe z Niemiec (IHK) oraz inne organizacje branżowe. Korzyścią dodatkową będzie możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami z kilkunastu wspomnianych już krajów, biorących udział w Forum jako wystawcy,
odwiedzający bądź uczestnicy towarzyszącego mu programu konferencyjnego.

Więcej informacji o AHK Industrial Suppliers Forum 2020 znajdą Państwo na stronie internetowej https://ahk.pl/pl/ahk-isf-2020.

Kontakt:
AHK Polska
Andrzej Giesek
tel. +48 22 53 10 535
e-mail: