Warsztaty regionalne dla MŚP nt. CSR i innowacji dla zrównoważonego rozwoju – 19.11.2020 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach online dla przedstawicieli firm z sektora MŚP. Warsztaty dotyczą tematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i znaczenia innowacji dla zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na sytuację epidemilogiczną, warsztaty będą prowadzone w formule online, przez firmę Goodbrand, która ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów związanych z tematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

 

Warsztaty w Gdańsku, Krakowie oraz Łodzi zostały już zrealizowane, relacja z warsztatu w Gdańsku dostępna jest tutaj.

Z uwagi na zmianę formuły warsztatu ze stacjonarnego na online, organizator dysponuje większą ilością miejsc, dlatego zapraszamy do rejestracji na 2 wolne terminy:

  • 18 listopada 2020 r. region zachodniopomorski
  • 19 listopada 2020 r. region lubuski

 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

  • poznasz praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci zarządzać obszarami wpływu przedsiębiorstwa na co dzień,
  • zwiększysz swoją konkurencyjności na rynku poprzez zastosowanie elementów CSR i SDG,
  • nauczysz się jak krok po kroku budować strategię rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o CSR,
  • dowiesz się jakie innowacje pozwolą Ci zmienić model biznesowy tak by osiągać korzyści ze zrównoważonego rozwoju,
  • uporządkujesz wiedzę z zakresu standardów odpowiedzialnego biznesu.

 

Program warsztatów składa się z trzech bloków tematycznych

 

BLOK I – TEORETYCZNY

„Skąd to się wzięło”

Wprowadzenie do tematu CSR i zrównoważonego rozwoju, wyjaśnienie podstawowych pojęć, pokazanie historii i ewolucji podejścia w biznesie.

„W jakim otoczeniu działamy”

Prezentacja trendów konsumenckich i rynkowych rzutujących na obszar sustainability/CSR, zmian zachodzących w biznesie oraz najlepszych praktyk sustainability/CSR w sektorze MŚP w Polsce

„Innowacje w służbie zrównoważonego rozwoju”

Pokazanie dlaczego zrównoważony rozwój może być akceleratorem innowacji budujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw i zaprezentowanie przykładów innowacji w służbie zrównoważonego rozwoju.

„Wsparcie innowacji przez NCBiR”

Prezentacja przedstawiciela NCBiR na temat wsparcia innowacyjności w Polsce.

BLOK II – REGIONALNY

„Wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne naszego regionu”

Przedstawienie kluczowych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych sformułowanych w kluczowych dla regionu dokumentach, prezentacja wiodących branż, sektorów i inteligentnych specjalizacji oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na prowadzenie działań CSR

„Innowacyjny potencjał regionu”

Zaprezentowanie potencjału innowacyjnego regionu, projektów wspierających rozwój innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podmiotów wspierających rozwój innowacji w regionie.

„Dobre praktyki CSR z naszego regionu”

Prezentacja dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez przedsiębiorstwa z regionu, z podziałem na małe i średnie oraz duże firmy, z uwzględnieniem kluczowych branż regionu.

BLOK III – PRAKTYCZNY

„Kim są moi interesariusze”

Ćwiczenie z mapowania interesariuszy za pomocą metodologii GoodBrand InvolverTM

„Jakie są moje cele i zobowiązania”

Ćwiczenie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) oraz przybliżenie darmowego narzędzia pozwalającego dobrać firmom cele adekwatne do profilu swojej firmy.

„Strategia CSR – od czego zacząć”

Praca w grupach nad założeniami strategii CSR przykładowej firmy. Przekazanie uczestnikom wskazówek na jakie pytania powinni sobie odpowiedzieć przygotowując strategię oraz z jakich narzędzi strategicznych skorzystać (elementy procesu 4D – design thinking: Discover/Define/Design/Deploy)

„Jak mierzyć wpływ?”

Ćwiczenie polegające na mierzeniu wpływu wybranej inicjatywy CSR w oparciu o matrycę INPUT-OUTPUT-OUTCOME

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na wskazany przez Państwa adres email prześlemy informacje na temat uczestnictwa warsztacie w formule online oraz kwestionariusz, za pomocą którego będzie Państwo mogli sprawdzić w jakich obszarach Państwa przedsiębiorstwa CSR występuje, a w jakich należałoby jego działania usprawnić.

Dane zebrane z kwestionariuszy mają charakter anonimowy, statystyczny i posłużą wyłącznie jako jeden z elementów ćwiczeń podczas warsztatów.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

W przypadku pytań prosimy o przesłanie emaila na adres: