webinaria rynki niemiecki i austriacki – nowe terminy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje w ramach działań proeksportowych dwa seminaria w formie transmisji on-line, których tematem będą zagadnienia związane z możliwościami eksportu i handlu z Niemcami i Austrią w dobie pandemii COVID -19.

Webinaria odbędą się:

  • 20 listopada 2020 od godz. 10:00 do 12.00 (rynek niemiecki)
  • 24 listopada 2020 od godz. 10:00 do 12.00 (rynek austriacki)

Zapraszamy do udziału podczas którego poznasz:

  • charakterystykę rynków
  • eksport towarów i usług, wymogi formalno-prawne, przepisy celne,
  • zakładanie działalności gospodarczej, otwieranie filii,
  • delegowanie pracowników,
  • certyfikację produktu,
  • zmiany przepisów /obostrzenia w dobie epidemii COVID -19.

Szkolenie poprowadzą:

Mecenas Aleksandra T. Fux, która jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Wiedniu. Posiada wieloletnie doświadczenie adwokackie oraz jako prelegent. Prowadziła wykłady m.in. nt. „Delegowanie pracowników na teren Austrii”, „Umowa o strefie wolnego handlu w praktyce – perspektywa firm” „Praktyka działalności na rynkach zagranicznych”, „Ekspansja na Rynek w Austrii„, czy tez zakładania działalności na terenie Austrii pn. „Setting up a business in Austria„. Jest członkiem Wiedeńskiej Izby Adwokackiej (RAK Wien), Przewodnicząca Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej (PAIWG), członkiem Zarządu w międzynarodowym stowarzyszeniu polskich izb handlowych za granicą (PolChambers), członkiem organizacji PPWA, Polish Professional Women in Austria (Wiedeń), Polskiej Grupy Biznesowej w Wiedniu (PGB) oraz w Austriackim Czerwonym Krzyżu. Ponadto publikuje i prowadzi działalność społeczną, prowadzi rubrykę „Dyżur prawny“ w polskojęzycznym dwumiesięczniku „Polonika” wydawanym w Austrii.

 

Mecenas Łukasz Żak specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz międzynarodową współpracą przedsiębiorstw. Przez ponad 15 lat zaangażowany w działania wspierające rozwój i innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Świadczy specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe doradcze w zakresie przygotowania efektywnych strategii rozwoju firmy i modeli biznesowych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, transgranicznego świadczenia usług czy procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców. W ciągu ostatnich 15 lat przeprowadził ponad 300 szkoleń w swojej specjalizacji. Współpracownik Kongsberg Maritime Poland na stanowisku – Workers Mobility Legal and Tax Advisor, współpracownik w Jakubowski – Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, aktywny członek Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Ekspert i doradca w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym w 2017 r. członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego.