Światłowodowe Lubuskie

– Nie ma życia bez internetu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Jak sprawić, by trafił on do najmniejszych zakątków Lubuskiego? O tym rozmawiali samorządowcy z firmą Orange.

– Spotkanie było bardzo potrzebne, bo jest wiele pytań. Nam zależy na tym, żeby ta nasza autostrada, która wybudowaliśmy jako pierwsi w Polsce, była dobrze wykorzystana. Nowe technologie są wdrażane, a nie chcemy się cofać. Wiem, że Orange nas nie zostawi, wiem, że wielkie możliwości daje nowa perspektywa w zakresie cyfryzacji, a także Krajowy Plan Odbudowy. Jestem przekonana, że plany firmy będą spójne z naszymi potrzebami. Ważne, żeby to dobrze skorelować, więc potraktujemy to spotkanie jako otwierające na nowo tę naszą współpracę – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

4a4a2302.jpg

Prezes Zrzeszenia Gmin Lubuskich Marek Cebula podkreślał, że zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy mają wiele pytań związanych z realizacją inwestycji światłowodowych. –  Spotkanie zostało wywołane przez włodarzy gmin, ponieważ firma Orange realizuje wiele inwestycji na terenie samorządów. Jest wiele pytań w tym zakresie także od mieszkańców. Powstają niedomówienia wnikające z realizacji tych inwestycji – podkreślał burmistrz Krosna Odrzańskiego.

– Zdajemy sobie sprawę, że jest dużo pytań, niejasności i niedomówień i jesteśmy do dyspozycji, żeby je wyjaśnić. Bardzo nam zależy, żeby podchodzić do realizacji tych przedsięwzięć w sposób partnerski – podkreślał Tomasz Kowal – Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Orange Polska.

Przedstawiciele firmy przypomnieli, jak zaczęła się współpraca, gdzie jesteśmy dziś i do czego zmierzamy. – Pierwszy krok to była budowa sieci szkieletowej – szerokopasmowej. To przedsięwzięcie zostało zakończone i w pełni zostały zrealizowane cele. Powstały węzły dystrybucyjne, które mają docierać do poszczególnych miejscowości jako bramy dostępowe. Trzeba było to zrobić, żeby lepiej się komunikować. Ten projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. I to była decyzja, że chcemy zbudować sieć, która pozwoli na kompleksowy dostęp do internetu – wyjaśnił Tomasz Kowal. W ramach projektu wybudowanych zostało blisko 1500 km światłowodów, 394 węzły dystrybucyjne. Wartość projektu to 152 mln zł – 51 mln zł to dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, 101 mln zł to wkład własny Orange.

– Zakończenie tego program zbiegło się z rozpoczęciem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – poinformowała Hanna Kontkiewicz-Chachulska, Kierownik Wydziału Programów Szerokopasmowych, Orange Polska. – PO PC to były środki przeznaczone na wyrównanie terytorialnych różnic w dostępie do internetu. Dotyczyło to w większości małych miejscowości o rozproszonej zabudowie. Wystartowaliśmy w konkursach, w ramach których realizowaliśmy projekty w województwie lubuskim. Pierwszy obejmował powiaty: gorzowski, krośnieński, nowosolski i sulęciński. Łącznie to było prawie 440 km sieci, 7 tys. gospodarstw, gdzie zostały doprowadzone światłowody. W drugim etapie zbudowaliśmy kolejnych 700 km sieci i dotarliśmy do blisko 13 tys. gospodarstw. Dodatkowo podłączyliśmy 83 tys. gospodarstw w ramach inwestycji własnych. Łącznie to ponad 2,5 tys. km światłowodu. Nadal realizujemy projekty w ramach PO PC. Docelowo wybudujemy ponad 5 tys. km światłowodów i dotrzemy do 145 tys. gospodarstw. To jest bardzo duże wyzwanie. Każdy taki kilometr to dokumentacja, uzgodnienia, porozumienia w sprawie wykorzystania terenów i przeprowadzenie robót. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Bez wsparcia gospodarzy, to przedsięwzięcie nie ma szansy się udać – mówił Tomasz Kowal.

Przedstawiciele firmy Orange mówili także o planach na nową perspektywę. – W kolejnej perspektywie ten temat będzie nadal finansowany. Cyfryzacja jest jednym z kluczowych tematów, ale w tym mieszczą się różne tematy. Tu będzie chodziło o budowę ultraszybkiej sieci szerokopasmowej. To będą inwestycje w zakresie dostępu gigabitowego. To będą też inwestycje w rozwój nowoczesnych technologii i systemów łączności. Ten program będzie zbliżony do programu Polska Cyfrowa – wyjaśniła Hanna Kontkiewicz-Chachulska.

W spotkaniu udział wzięła także radna Anna Chinalska, która dziękowała za jego organizację. – Suszyłam mocno głowę pani marszałek. Ciągle miałam niedosyt kontaktów z Orange, a wiem, że światłowody to jedyna możliwość dostępu do szybkiego internetu. Bardzo dziękuję za te zrealizowane już projekty firmie Orange i urzędowi marszałkowskiemu. My mamy oczekiwania co do dostępności i chcemy, żeby rynek się nie zmonopolizował. Państwo z firmy Orange jesteście naszą nadzieją, bo misja, którą sobie wyznaczyliśmy na kolejne 10 lat to Zielona kraina inteligentnych technologii, cechująca się wysoką jakością życia mieszkańców i te wszystkie działania ku temu zmierzają. Chcemy, żeby w Lubuskiem nie było miejsc i osób wykluczonych cyfrowo – podkreślała.

– Zgadzam się, zależy nam na tym, żeby było jak najmniej białych plam, nie chcemy mieć wykluczonych obszarów. Mamy bardzo dobrą współpracę z firmą, bo to u nas, w Lubuskiem, realizuje największe projekty. Wierzę, że nadal będziemy partnerami – podkreślała marszałek Polak. Zapewniła także o wsparciu samorządu województwa w tym zakresie. – Możemy pomóc w dobrych kontaktach. Samorząd województwa będzie wspierać projekty w zakresie cyfryzacji gmin. Nie ma życia bez internetu, co do tego nie mamy wątpliwości. Gwarantuję, że będziemy się starać. żeby jak więcej inwestycji zrealizować – zapewniała.