Obradowała Lubuska Rada Samorządowa

Obradowała Lubuska Rada Samorządowa. Temat: podział środków w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. W rozmowach udział wzięli członkowie zarządu Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak.

Lubuska Rada Samorządowa jest organem opiniodawczo-doradczym zarządu województwa. To inicjatywa oddolna Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Rada m.in. rekomenduje samorządowi województwa podział pomocy finansowej dla JST w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego. I to właśnie podział środków w ramach LFS był głównym tematem dzisiejszych obrad.

Przypomnijmy, że w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego gminy lub powiaty mogą otrzymać z budżetu Województwa Lubuskiego wsparcie w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Chodzi o projekty związane z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Przyznawanie dotacji będzie odbywać się w drodze konkursu. Jego regulamin był przedmiotem dzisiejszego posiedzenia.

W rozmowach Lubuskiej Rady Samorządowej udział wzięli także radni województwa: Sebastian Ciemnoczołowski, Zbigniew Kołodziej i Beata Kulczycka.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI