O sprawach ważnych dla powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

Zarząd Woj. Lubuskiego spotkał się z samorządowcami z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Była to okazja do poznania planów włodarzy oraz przyjrzenia się ich najpilniejszym potrzebom. Najwięcej pytań dotyczyło inwestycji drogowych.

Wiele zainteresowania wzbudziła m.in. droga wojewódzka numer 156, która przebiega przez powiat strzelecko-drezdenecki. Samorządowcy interesowali się także trasą numer 161, a dokładnie możliwością zwiększenia nośności mostu, który się na niej znajduje. Nie zabrakło pytań o dokończenie obwodnicy Drezdenka. Przypomnijmy, że III i IV etap inwestycji znalazły się we wniosku o dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

– Mamy jedną z największych gęstości dróg wojewódzkich w Polsce, czyli ok. 1500 km tras. Do tej pory zainwestowawszy ponad 600 mln zł. W tej perspektywie realizowane są dziesiątki projektów. Zmierzamy do tego, aby pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy i nowego budżetu UE znaczne środki finansowe, aby dalej inwestować w poprawę infrastruktury drogowej – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorządowcy z powiatu strzelecko-drezdeneckiego interesowali się także możliwościami pozyskania unijnego wsparcia zarówno w ramach obecnej perspektywy finansowej, jak i przyszłego budżetu UE. – Chętnie się spotkamy i porozmawiamy o szczegółach z każdym samorządem, ale najpierw musimy uporządkować kwestie formalne związane z nową perspektywą Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że ostateczna kwota wynegocjowania z ministerstwem będzie większa niż wstępne 737 mln zł. Wtedy będzie nam łatwiej sprostać wielu wyzwaniom, przed którymi stoi nasz region – tłumaczył członek zarządu Marcin Jabłoński, który odpowiada za nadzorowanie departamentów unijnych.

Nie zabrakło także pytań o dobrze oceniane do tej pory programy modernizacji szkolnictwa zawodowego. Włodarze pytali, czy będą kontynuowane w najbliższych latach. – Modernizacja szkolnictwa zawodowego będzie kontynuowana. Na ten cel mamy przeznaczone kilkadziesiąt milionów euro. Mamy w planach także kolejne stypendia dla uczniów szkół podstawowych, liceów i szkół technicznych. Liczę, że samorządy pomogą nam promować tę inicjatywę – zapewniał wicemarszałek Łukasz Porycki.

Wśród tematów poruszonych na spotkaniu znalazły się także m.in.: ścieżki rowerowe, chodniki, sprawy ochrony zdrowia. Samorządowcy interesowali się również pieniędzmi na rewitalizację. Dodajmy, że jeszcze w tym roku planowany jest konkurs, w którym na ten cel będzie można pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych. W wideokonferencji udział wzięli: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałkowie Łukasz Porycki i Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu Marcin Jabłoński, starosta Bogusław Kierus, wicestarosta Paweł Antczak, burmistrz Strzelec Kraj. Mateusz Feder, burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, wójt Zwierzyna Karol Najman, z-ca wójta Stare Kurowo Łukasz Węglarz, dyrektor ZDW Paweł Tonder i Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Marek Kamiński.