Samorząd i przedsiębiorcy -razem dla Lubuskiego

Samorząd województwa tworząc Kontrakt Programowy na nową unijną perspektywę współpracuje z lubuskimi przedsiębiorcami.

Inkubator Przedsiębiorczości, Lubuskie Centrum Patentowe, Sieć Innowacyjnych Startapów – to jedne projektów kluczowych wpisanych do zaktualizowanej w lutym Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. To niezwykle ważne projekty dla rozwoju nowoczesnej regionalnej gospodarki. Projekty te zostały także wpisane do Kontraktu Programowego. O jego zapisach i możliwościach realizacji projektów ważnych dla przedsiębiorców marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński rozmawiali z posłem na Sejm RP Waldemarem Sługockim oraz Januszem Jasińskim – szefem Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Kontrakt Programowy to dokument, który szczegółowo określa kierunki i warunki dofinansowania oraz priorytetowe przedsięwzięcia realizowane w ramach przyszłych regionalnych programów oraz jest szansą na pozyskanie dodatkowych środków z Polityki Spójności na lata 2021-2027. Przypomnijmy, 40% środków przeznaczonych na realizację polityki spójności trafi do regionów. Jednak do tej pory znamy podział tylko 75% tej kwoty. Pozostała część to rezerwa programowa. To dodatkowe środki, o które walczą regiony.