Park Technologii Kosmicznych coraz bliżej

O planach związanych z Parkiem Technologii Kosmicznych rozmawiali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński z prof. dr hab. Zbigniewem Kłosem z Centrum Badań Kosmicznych.

Rozmowa dotyczyła planów organizacji działalności Parku Technologii Kosmicznych orazmożliwości realizacji programów naukowych, które mogłyby pomóc w rozwoju jednostki. Prof. Kłos podkreślał, że to niezwykle istotne, bo daje też szanse na pozyskanie dodatkowych środków. Marszałek podkreślała, że trzeba już myśleć o projektach, które będzie można zrealizować ze środków europejskich nowej perspektywy. Chodzi nie tylko o infrastrukturę badawczo-naukową, ale także o rozwój przedsiębiorczości w oparciu o innowacje.

Profesor Kłos zapewniał o wsparciu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dla realizacji projektu budowy Parku, a w przyszłości dla jego dynamicznego rozwoju.

Inicjatywa Parku Technologii Kosmicznych (PTK) w Zielonej Górze, w lokalizacji Nowy Kisielin, ma na celu stworzenie w województwie lubuskim wiodącego ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu. W regionie dużym wyzwaniem pozostaje podniesienie jego innowacyjności. Dostrzegalny jest innowacyjny potencjał tkwiący w lubuskim środowisku naukowym i gospodarce, związany z rozwojem branż wysokiej technologii, w tym technologii kosmicznych. W ramach rozwijania inteligentnych specjalizacji regionu zakłada się komercjalizację badań a także inkubowanie innowacyjnych firm (start-upów).

Wartość ogółem projektu: 60,7 mln zł; dofinansowanie z UE: 41,9 mln zł; wkład własny: 18,7 mln zł – w tym Województwo Lubuskie: 18,2 mln zł, Hertz Systems LTD Sp. z o.o.: 607 tys. zł

Beneficjent

Lider: Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Partnerzy: Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Hertz Systems LTD Sp. z o.o.

Planowany termin realizacji rzeczowej projektu – od 27.09.2018 do 30.06.2023

Stan zaawansowania projektu na dzień 28.07.2021 r.

Przedstawiono do akceptacji projekt budowlany, został on zaakceptowany i złożony do UM Zielona Góra w celu wydania pozwolenia na budowę.

W trakcie realizacji:

  • projekt wykonawczy – bieżące uzgodnienia
  • uzyskanie pozwolenia na budowę – 308 dni od podpisania umowy (planowany termin: 13.09.2021) po wniosku wykonawcy o przedłużenie z powodu COVID – była zgoda – zawarto aneks do umowy.
  • budowa budynku PTK – do 31.12.2022 r. – planowane rozpoczęcie prac po uzyskaniu pozwolenia na budowę – orientacyjnie wrzesień/październik 2021
  • zakup wyposażenia specjalistycznego i niespecjalistycznego – do 31.05.2023 – planowane rozpoczęcie procedur przetargowych – jesień 2021/wiosna 2022 w zależności od ustaleń z partnerami i wykonawcą po uwzględnieniu postępu prac.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI