Kongres Gospodarczy – Lubuskie 2021

Przedstawiciele świata gospodarki, nauki, samorządu podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2021, który odbędzie się 6-8 października w Zielonej Górze. To ogólnopolskie wydarzenie, którego celem jest promocja kluczowych branż regionu. W debacie i kilkunastu panelach wezmą udział eksperci z całej Polski. Myśl przewodnia tegorocznej edycji Kongresu to Innowacyjne technologie w gospodarce. Wydarzenie sprzyja wymianie myśli, pomysłów, idei oraz inspiracji. Tematyka kongresu obejmuje głównie zagadnienia z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, innowacji, powiązań nauki z biznesem i służy szerokiej dyskusji o przyszłości polskich firm.

Tegoroczna edycja potrwa trzy dni i odbędzie się w kilku ważnych dla rozwoju lubuskich innowacji miejscach. Kongres otworzą jego gospodarze: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek. Gościem specjalnym będzie Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. Wydarzenie będzie można śledzić na www.lubuskie.pl

Nie ma rozwoju bez wsarcia z UE

Główne obrady odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego i będą poświęcone m.in. funduszom unijnym na lata 2021-2027.  W nowej perspektywie Europa stawia przede wszystkim na innowacje, dlatego Lubuskie w ramach przygotowań do absorpcji środków funduszowych położyło nacisk na realizację kluczowych projektów takich jak choćby Park Technologii Kosmicznych, w którym powstaną laboratoria zajmujące się nowoczesną medycyną, automatyką, robotyką i przede wszystkim badaniami nad technologiami kosmicznymi. Ambicją władz regionu jest zwiększenie innowacyjnych projektów i sięgnięcie po fundusze z programów krajowych i europejskich takich jak np. program Horyzont. Na listę projektów priorytetowych trafiły już  lubuska sieć startupów czy lubuskie centrum patentowe. Trwają prace nad projektowaniem strategii zarządzania innowacjami w regionie.

W tym samym dniu w panelu „Innowacyjny przemysł” eksperci i praktycy mówić będą o tym dlaczego park technologii kosmicznych nie powinien kojarzyć się tylko z kosmosem. Jak rozwija się współczesna medycyna dzięki wynalazkom. Tematem rozmowy będą też innowacyjne zmiany w przemyśle tradycyjnym. Ważnym zagadnieniem będzie też współpraca dużych przedsiębiorstw ze start-upami.

Zielona energia przyszłości

Drugi dzień Kongresu to spotkanie m.in. w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, gdzie przedsiębiorcy i naukowcy mówić będą o praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zielona Transformacja i wyzwania urbanistyczne w dobie zmian klimatu, to wyzwania, z którymi dziś mierzy się Europa. Obradować będziemy także w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze znajdującym się obok 30 hektarowej winnicy. Tam najwyższej klasy eksperci w tej dziedzinie mówić będą o przyszłości bio winiarstwa. Tematyka związana z gospodarczym rozwojem tej branży w regionie lubuskim jest niezwykle istotna ponieważ w ostatnich latach region przeżył prawdziwe odrodzenie tradycji uprawy winorośli i produkcji win. Dzięki budowie nowoczesnej marki – liczba winnic które mają szanse na prowadzenie działalności gospodarczej stale wzrasta. Dyskusja w tym miejscu obejmie też zagadnienia związane z produkcją i przetwórstwem żywności w zgodzie ideologią zero waste.

Drugi dzień Kongresu uświetni Gala, podczas której zostaną wręczone Gospodarcze Nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego 2021, których celem jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Podczas gali uhonorowani zostaną też członkowie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Kongres zakończy się 8 września w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie głównym obszarem dyskusji panelowych będzie startupowy ekosystem oraz nowoczesne myślenie projektowe.

Partnerami Kongresu są:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej obchodząca 30 lecie istnienia

LOIWA – Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

CEO – Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie

Bank Gospodarstwa Krajowego  – Oddział Lubuski

PNT UZ – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Rejestracja na wydarzenie:

https://kongres.lubuskie.pl/rejestrator-online/