Uniwersytet Zielonogórski i samorząd – partnerstwo dla regionu

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prof. Wojciech Strzyżewski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisali porozumienie o szerokiej współpracy samorządu i uczelni!

– To odnowienie ślubów z Uniwersytetem. Pierwsze porozumienie o szerokiej współpracy podpisaliśmy w 2013 roku – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.  Podkreślała, że uczelnia pełni ważną rolę w procesie rozwoju regionu. – W lutym zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego, w której rola Uniwersytetu Zielonogórskiego znacznie wzrosła, ponieważ stawiamy już nie tylko na zielony ład, ale przede wszystkim innowacyjne technologie. Bez potencjałów intelektualnych, które są w zasobach uczelni wyższych, nie będzie możliwa realizacja naszych priorytetów – podkreślała. Marszałek zapewniła także o dalszym wsparciu dla Uniwersytetu. – Tak jak do tej pory samorząd województwa będzie wzmacniał rolę uczelni wyższych poprzez wspieranie tworzenia nowych kierunków. Od 6 lat wspieramy funkcjonowanie kierunku lekarskiego co roku kwotą 3 mln zł. Finansujemy też stypendia dla przyszłych lekarzy oraz pielęgniarek. Wspólnie z Uniwersytetem prowadzimy szpital i razem podejmujemy decyzje co do jego rozwoju i modernizacji. Bez zatrudniania specjalistycznej kadry rozwój szpitala na takim poziomie nie byłby możliwy. Chcemy jednak jeszcze więcej, jeszcze lepiej, chcemy wpierać kolejne kierunki i specjalizacje. W tym roku otworzyliśmy zupełnie nowy obszar współpracy. Z powodzeniem tworzymy partnerstwa uczelni, samorządu i przedsiębiorców. Udało się już wygenerować 12 takich partnerstw w obszarze inteligentnych specjalizacji, tj. zdrowie i jakość życia, przemysł innowacyjny i biogospodarka. Warto podkreślić, że aż w 4 partnerstwach innowacyjnych, które mają szansę uzyskać dofinansowanie na realizację swoich pomysłów rolę lidera przyjął Uniwersytet Zielonogórski – wyjaśniła E.Polak. Marszałek przypomniała także, że samorząd realizuje z uczelnią jedną z najważniejszych regionalnych inwestycji, czyli budowę Parku Technologii Kosmicznych. – Budowa się rozpoczyna. Pracujemy nad utworzeniem jednostki naukowo-badawczej, która się będzie zajmowała zarzadzaniem parkiem. Będzie ona finansowana z programu unijnego Horyzont. Będziemy kontynuować współpracę z Polską Akademią. Chcemy również z uczelnią utworzyć inkubator przedsiębiorczości dla młodych i sieć innowacyjnych startupów – poinformowała.

Współpracę dobrze oceniają także władze Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rektor – prof. Wojciech Strzyżewski podkreśla, że podpisane partnerstwo to szansa na wykorzystanie potencjału uczelni do rozwoju regionu. –  Cieszę się bardzo, że ta wiedza na poziomie eksperckim zostanie lepiej wykorzystana przez samorząd województwa. Mamy 25 dyscyplin naukowych – czyli szerokie spektrum fachowców, którzy czekają, by służyć regionowi – podkreśla. Potwierdza także, że uczelnia wsłuchuje się w sugestie samorządu w zakresie uruchamiania nowych kierunków kształcenia. Poinformował, że obecnie trwają prace nad uruchomieniem: ginekologii i położnictwa, fizjoterapii, sportu i odnowy biologicznej w Colegium Medicum, a także mechaniki lotniczej  i elektromobilności na wydziale mechanicznym. Profesor Strzyżewski przekonywał także, że uczelnia stoi frontem do biznesu i oferuje szeroki wachlarz badań.

Dr hab. Waldemar Sługocki, poseł na Sejm RP – związany z zielonogórską uczelnią podkreśla, że współpraca samorządu z uczelnią jest konieczna. –  Jeżeli mówimy o rozwoju regionu musimy wykorzystywać potencjał endogenny. Jednym z aktorów gry o rozwój jest środowisko intelektualne województwa lubuskie, które buduje sprzężenie zwrotne z samorządem województwa i partycypuje w wyznaczaniu kierunków rozwojowych. Uniwersytet Zielonogórski wpisuje się w cele, które wyznacza samorząd województwa lubuskiego i je wypełnia treścią. Jeżeli jednym z celów jest budowa innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, to zdajemy sobie sprawę, że treścią wypełni to środowisko naukowe i podmioty gospodarcze. Ważne jest to, żeby w tej triadzie każdy odegrał przypisaną mu rolę – samorząd województwa zapewnił warunki finansowe i stworzył warunki do podjęcia współpracy, a styk nauki i biznesu ma wykreować tę innowację. I od tej dobrej współpracy samorządu z uczelnią ten wątek bardzo zależy – przekonuje. Podkreśla, że ta współpraca ważna jest także dla podniesienia jakości życia i zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych. Dobrym przykładem jest utworzenie kierunku lekarskiego.

Poseł Sługocki zwraca także uwagę, że samorząd inwestuje w rozwój studentów. Poza stypendiami to także wsparcie dla kół naukowych – To są bardzo ciekawe badania z różnych dyscyplin – od budowy łazika kosmicznego do wytwarzania innowacyjnego bandaża. To są naprawdę imponujące badania, które prowadzą studenci wraz z opiekunami.  Jestem przekonany, że gros z nich będzie kontynuowało prace w Lubuskiem – podkreśla.

 

POWIĄZANE WIADOMOŚCI