Projekt budżetu na 2022 r. – czas na inwestycje

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprezentował projekt budżetu województwa na 2022 rok. – Jest proinwestycyjny, choć przyszły rok zapowiada się chudo jeśli chodzi o fundusze europejskie – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 674,4 mln zł, z czego dochody z PIT na poziomie 37,7 mln zł oraz CIT 159,4 mln zł. Wydatki zaś na poziomie 773,9 – z czego 43,8% to wydatki majątkowe. Deficyt zaplanowano na poziomie 97,5 mln zł. Pokryty zostanie z kredytu w wysokości 65 mln zł oraz wolnych środków wynikających z oszczędności i dobrych wpływów z CIT. – Ten kredyt w całości będzie przeznaczony na inwestycje i na wydatki majątkowe. Postanowiliśmy zaciągnąć taki kredyt, ponieważ przyszły rok zapowiada się chudo jeżeli chodzi o fundusze europejskie. Negocjacje utknęły, wciąż też nie mamy Krajowego Planu Odbudowy. Stąd też wymagane jest większe niż do tej pory zaangażowanie naszego kapitału – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Na co więc wydane zostaną samorządowe pieniądze? Na pewno na realizację projektów kluczowych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa. – Każdego roku zarząd tak planuje wydatki, żeby były realizowane właśnie te projekty kluczowe. Nie inaczej było i tym razem – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie dobrze skomunikowane

I tak, najwięcej środków w przyszłorocznym budżecie zapisano na transport. – Spora kwota to krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Łącznie 94 mln zł. Oprócz środków, które przeznaczamy na dopłatę do funkcjonowania Przewozów Regionalnych – w tym roku to 80 mln zł, dodatkowe 14 mln zł musimy wydać na okresowe przeglądy pojazdów. Do tego blisko 23 mln zł na funkcjonowanie przewozów autobusowych. Na samorządzie województwa spoczywa obowiązek utrzymywania, rozwijania i zajmowania się publicznym transportem zbiorowym. Musimy pamiętać o ochronie środowiska, a do tego potrzebny jest transport publiczny – wyjaśnił członek zarządu Marcin Jabłoński. Samorząd zaplanował także wiele inwestycji drogowych. – Na ten cel mamy duży wzrost środków. Chcemy zwiększyć nakłady na bieżące utrzymanie dróg, ale także na inwestycje – podkreślał M. Jabłoński. Wśród nich: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II (25,6 mln zł), budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn  i Chlastawa (27,9 mln zł), czy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica (21,3 mln zł) (Przykładowe inwestycje drogowe w prezentacji w załączeniu)

Na zdrowie Lubuszan

Na podium w zakresie wydatków znalazła się także ochrona zdrowia. Na ten ce samorząd zamierza przeznaczyć 72,1 mln zł. W ubiegłym roku było to 22,3 mln zł. – Ten duży wzrost spowodowany jest pozyskaniem 30 mln zł z Polskiego Ładu na przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że te pieniądze będą, bo po pierwszych rozmowach wygląda to mało atrakcyjnie. Mają to być bowiem wyemitowane obligacje, a wykonawcy mają za własne pieniądze realizować projekt, a później aplikować o zwrot tych środków – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Ponadto, po 6,5 mln zł trafi do lecznic w Zielonej Górze (modernizacja budynku onkologii) oraz Gorzowie Wlkp. (modernizacja zakładu patomorfologii). Samorząd kontynuować będzie wsparcie kształcenia lekarzy oraz pielęgniarek (3,8 mln zł) oraz wsparcie stypendialne dla studentów tych kierunków (1,6 mln zł). Samorząd wesprze także szpitale: w Torzymiu (2 mln zł na utworzenie Ośrodka Geriatrii), w Ciborzu (951 tys. zł na termomodernizację obiektów) oraz Lubuskie Centrum Ortopedii (200 tys. zł na zakup sprzętu). Nadal realizowane będą programy profilaktyczne: in vitro – 500 tys. zł oraz szczepienia przeciwko grypie dla seniorów – 800 tys. zł.

Samorząd dla obywatela

Więcej środków przeznaczone zostanie także na sprawy społeczne. To łącznie blisko 109 mln zł. 41 mln zł trafi do instytucji kultury, które odczuwają wzrost kosztów funkcjonowania. To również kontynuacja największych remontów obiektów kultury w historii województwa lubuskiego.  – Została nam do zakończenia modernizacja teatru w Zielonej Górze, Filharmonii Zielonogórskiej oraz muzeum Lubuskiego w Bogdańcu. Wspieramy także edukację. Tutaj najwięcej środków, bo aż 6 mln zł przeznaczamy na wyrównanie subwencji oświatowej. W tym obszarze pojawią się także inwestycje. Jedna z nich to budowa hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wspieramy także sport. I tu kontynuować będziemy dwa sztandarowe programy: Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna. W tym roku okazały się hitem. Na wsparcie może liczyć także tradycyjnie Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wspierać będziemy także działania z zakresu polityki społecznej, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Na ten cel przeznaczymy 16 mln zł – wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Porycki.

Nie zapomnimy także o młodych. Do nich trafi cały pakiet stypendiów: naukowe, twórcze i dla studentów oraz Lubuskie Talenty (2,1 mln zł).

Wspieramy lubuską wieś

Samorząd nie zapomina także o ochronie środowiska. Tutaj największe środki przeznaczone zostaną na opracowanie audytu krajobrazowego – 525 tys. zł. Na wsparcie mogą liczyć także mieszkańcy obszarów wiejskich. – Duże środki przeznaczymy także na dojazdy do pól, czyli tzw. drogi gminne, które są bardzo ważne dla rolników, a także na zbiorniki małej retencji. Wspieramy także pszczelarstwo. Pieniądze przeznaczymy też na nasadzanie drzew miododajnych oraz zakup węzy pszczelej – wyjaśnił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Samorząd będzie wspierał także regionalnych producentów. – W czasie pandemii mocno promowaliśmy lokalnych producentów i zachęcaliśmy do zakupów ich wyrobów. To cieszyło się dużym powodzeniem. Będziemy więc kontynuować takie działania – poinformował wicemarszałek. Na dotacje po raz kolejny mogą liczyć organizacje pozarządowej działające na obszarach wiejskich (1 mln zł).

Stanisław Tomczyszyn podkreślał, że duże środki finansowe na ochronę środowiska przeznaczone zostaną w ramach nowej perspektywy unijnej. – Zobaczymy natomiast jak potoczą się sprawy związane z infrastrukturą na terenach wiejskich. Słyszymy o zmianach w tym zakresie, ale mam nadzieję, że obszary wiejskie na tym nie stracą. Na obszary wiejskie przeznaczone zostanie także 15 proc. nowego regionalnego programu – wyjaśnił.

Lubuskie warte jest Zachodu – pokażmy to

W przyszłorocznym budżecie województwa zapisane zostały także środki na wsparcie przedsiębiorców. – Pozyskiwanie inwestorów do regionu to praca Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji. 1,15 mln zł przeznaczone zostanie na realizację projektu pn. promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych. To jest niezwykle ważne, aby pozyskiwać inwestorów. My przeznaczamy na ten cel nieco ponad milion, a województwo podkarpackie 46 mln zł – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie będzie się także promowało na targach turystycznych oraz podczas festiwali i wydarzeń. W 2022 roku samorząd nie zorganizuje Święta Województwa Lubuskiego. Wspierać natomiast będzie święta gminne w ramach Turnieju Gmin. Na działania mające na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami samorząd wyda 1,6 mln zł. W ramach tej kwoty dawany będzie  m.in. tygodnik Region. Samorząd będzie wspierał także rozwój nowoczesnych technologii. W tym obszarze m.in. kontynuowana będzie budowa Parku Technologii Kosmicznych.

Samorząd realizować będzie także projekty o znaczeniu transgranicznym. – W tym roku została podjęta przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych decyzja co do utworzenia pierwszego na granicy zachodniej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Szykujemy już pierwsze posiedzenie. W tym zakresie planujemy działania inwestycyjne. W związku z tym przeznaczamy 6 mln zł na Koncepcję projektową oraz zakup nieruchomości w Łęknicy z przeznaczeniem na Lubuskie Centrum Edukacji Ekologicznej – Zielona Szkoła i Lubuski Oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury – Park Mużakowski. Chcemy, że aby WUWT stało się elementem promocji regionu – wyjaśnił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.