Gdzie jest i dokąd zmierza lubuska gospodarka?

Końcówka roku to czas podsumowań, ale i planów na przyszłość. I ich właśnie dotyczyły poniedziałkowe rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielami prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Do spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielami Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego doszło w poniedziałek (6 grudnia). Ze strony LSG udział wzięli: Henryk Maciej WoźniakRobert PaluchJerzy KotarskiEdward Makarewicz.

Henryk Maciej Woźniak, który we wrześniu objął funkcję marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, zadeklarował pełną gotowość do ścisłej współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego. Jej efektem ma być realizacja strategicznych celów rozwojowych regionu, optymalne wykorzystanie funduszy publicznych do wzrostu innowacyjności gospodarki, zrównoważony przestrzenny i społeczny rozwój regionu, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, a także właściwy poziom i zakres szkolenia zawodowego młodzieży, stwarzanie przyjaznych warunków dla zatrudnienia i zamieszkania cudzoziemców oraz ich integracja społeczna.

Spotkanie było okazją do oceny kondycji lubuskich przedsiębiorców w dobie pandemii. Samorząd województwa w tych trudnych czasach aktywnie wspierał lokalny biznes, przeznaczając m.in. 44 mln zł na Lubuskie Bony Wsparcia dla Przedsiębiorców. Dodatkowe 22,8 mln zł trafiło na utrzymanie poziomu zatrudnienia.

Rozmawiano także o najbliższej przyszłości lubuskiej gospodarki. Mówiono o nadchodzącej nowej perspektywie finansowej UE, która powinna ruszyć już wiosną przyszłego roku. Do podziału będzie 861 mln euro. A przedsiębiorcy już teraz powinni przygotowywać się do tego, aby starać się o część tego unijnego tortu.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI