Zakończenie szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu: Standardy Obsługi Inwestora w województwie lubuskim.

Zakończyliśmy cykl szkoleń w ramach projektu Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubuskim. Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez objęcie kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym JST w zakresie obsługi inwestora, w tym opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem oraz rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną.

W pierwszym etapie została przeprowadzona seria szkoleń dla pracowników JST uczestniczących w projekcie.  W szkoleniach udział wzięła zarówno kadra kierownicza, jak i szczebla wykonawczego.

Tematyka szkoleń:

  • Trening lidera
  • Przygotowanie i prezentacja oferty inwestycyjnej
  • Trening lidera
  • Etykieta biznesu
  • Prowadzenie negocjacji
  • Umiejętność współpracy z przedstawicielami różnych kultur
  • Standardy obsługi inwestora w samorządzie
  • Savoir-vivre oraz protokół dyplomatyczny w biznesie

Drugi etap projektu – część wdrożeniowa, przewiduje opracowanie tzw. Pakietu dla JST, na który składać się będzie analiza inwestycyjna JST i lokalnego rynku pracy, doradztwo indywidualne eksperta, zdjęcia terenów inwestycyjnych z dronów, e-book promocyjno-inwestycyjny dla JST w 3 językach.