Ankieta GOZ dla JST i spółek

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi badania w zakresie wdrażania Gospodarki o obiegu zamkniętym na terenie działania Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie, której celem jest zebranie informacji, które pozwolą na przeprowadzenie analizy, czy na terenie działania JST wdrożono rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), czy planowane są inwestycje GOZ oraz jak wygląda współpraca samorządów z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania powyższych rozwiązań.

Prosimy o przekazanie ankiety do osoby Zarządzającej Instytucją lub do osoby odpowiedzialnej za ochronę środowiska i/lub kontakt z przedsiębiorcami, w miarę możliwości prosimy o przekazanie też spółkom podległym państwa jednostce.

Link do ankiety: https://cawi.parp.gov.pl/GOZ_PARP_PZ.pg

Ankieta zajmie ok 6 min, a dodatkową korzyścią, będzie współdzielenie wiedzy w postaci raportu, który prześlemy do Państwa po opracowaniu ankiet.

Kwestionariusz ankiety stanowi wyłącznie narzędzie badawcze, które zostanie wykorzystane do przygotowania raportu. Oceniona zostanie w nim między innymi gotowość JST do wdrażania rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym, które znajdują się na terenie działania Biura Regionalnego PARP w Poznaniu (tj. na terenie województw: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Lubuskiego).

Chcemy  budować odpowiedzialną, zieloną gospodarkę działającą w myśl zrównoważonego rozwoju i wpisującą się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Już wkrótce, w nadchodzącej perspektywie finansowej, założenia te zmaterializują się w programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które umożliwią pozyskanie środków unijnych za pośrednictwem PARP.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w przeprowadzeniu badania.

Link do ankiety: https://cawi.parp.gov.pl/GOZ_PARP_PZ.pg