Promujemy lubuskie innowacyjne firmy. Trwa konkurs o Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego – Region Lubuski zapraszają firmy do udziału w konkursie pn. Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2022.

Celem konkursu jest:

  • promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego i inspirowanie ich rozwoju,
  • promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych,
  • zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

To również forma wyróżnienia i promocja innowacyjnych firm, produktów, technologii oraz usług, które mogą mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Zgłoszenia do konkursu

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 16 września. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych podmiotów nastąpi podczas uroczystej Gali Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2022, która odbędzie się 13 października w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.

Firmy, które wyrażą chęć udziału w konkursie, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz klauzuli RODO w wersji elektronicznej na adres e-mail:  lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2022” na adres sekretariatu konkursu, który mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Bolesława Chrobrego 1 C1.7, 65-043 Zielona Góra, tel. (68) 45 65 531 lub. (68) 45 65 198. Dokumenty konkursowe są dostępne na tej stronie w załącznikach po prawej stronie.

Kryteria oceny w konkursie, w tym najwyżej punktowane:

  • rodzaj wprowadzonych innowacji w kategorii nagród dla innowacyjnych przedsiębiorstw,
  • wartość wsparcia finansowego w kategorii wyróżnień.

Pozostałe kryteria dla obu kategorii to przychody, nakłady inwestycyjne oraz dbałość o pracownika: BHP i jego rozwój zawodowy. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Nagrody dla laureatów

W Konkursie przewidziane są nagrody w formie okolicznościowych statuetek oraz voucherów. Trzech najlepszych laureatów konkursu w każdej z czterech podkategorii innowacyjnych przedsiębiorców otrzyma okolicznościową statuetkę.

  • czterech laureatów-zwycięzców – w każdej z 4 podkategorii innowacyjnych przedsiębiorców – otrzymują dodatkowo vouchery o wartości 5000 złotych każdy, które zostaną przeznaczone na specjalistyczne szkolenia pracowników i/lub na zakup wyposażenia do strefy socjalnej w firmach. Fundatorem Voucherów jest Bank Gospodarstwa Krajowego – Region Lubuski,
  • pierwsze miejsca w kategorii wyróżnień (w tym w podkategoriach mecenas kultury, patron edukacji, darczyńca domu dziecka) otrzymają okolicznościową statuetkę.

O nagrodzie

Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego jest wyróżnieniem honorowym.
Nagrodzone zostaną cztery innowacyjne przedsiębiorstwa w podziale na mikro, małe, średnie i duże. Ponadto przewidziane są trzy wyróżnienia dla przedsiębiorstw: mecenasa kultury, patrona edukacji oraz darczyńcy domu dziecka.

Szczegółowe informacje o konkursie: investinlubuskie.pl/2022/09/01/zapraszamy-do-zgloszen-w-konkursie-nagroda-gospodarcza-marszalka-wojewodztwa-lubuskiego-2022/innowacje.lubuskie.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-zgloszen-w-konkursie-nagroda-gospodarcza-marszalka-wojewodztwa-lubuskiego.