Fundusze Polska Lubuskie EU Zapraszamy do zgłoszeń w Konkursie „Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2022”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski zapraszają lubuskie firmy do udziału w konkursie pn. Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2022. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. To również forma wyróżnienia i promocja innowacyjnych firm, produktów, technologii oraz usług mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2022 ma charakter honorowy.
Nagrodzimy cztery Innowacyjne Przedsiębiorstwa w podziale na Mikro, Małe, Średnie i Duże. Ponadto przewidujemy trzy wyróżnienia dla firm/przedsiębiorstw: Mecenasa kultury, Patrona edukacji oraz Darczyńcy domu dziecka.

W Konkursie przewidziano po cztery kryteria oceny, w tym najwyżej punktowane: Rodzaj wprowadzonych innowacji w kategorii nagród dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz Wartość wsparcia finansowego w kategorii Wyróżnień. Pozostałe kryteria dla obu kategorii to: Przychody, Nakłady inwestycyjne oraz Dbałość o pracownika: BHP i jego rozwój zawodowy. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

W Konkursie przewidziane są nagrody w formie okolicznościowych statuetek oraz voucherów,
w tym:

  1. trzech najlepszych Laureatów Konkursu – w każdej z czterech podkategorii Innowacyjnych przedsiębiorców – otrzymuje okolicznościową statuetkę,
  2. czterech laureatów-zwycięzców – w każdej z 4 podkategorii Innowacyjnych przedsiębiorców – otrzymują dodatkowo vouchery o wartości 5000 złotych każdy, które zostaną przeznaczone na specjalistyczne szkolenia pracowników i/lub na zakup wyposażenia do strefy socjalnej
    w firmach. Fundatorem Voucherów jest Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski,
  3. pierwsze miejsca w kategorii Wyróżnień (w tym podkategorie Mecenas kultury, Patron edukacji, Darczyńca domu dziecka) otrzymają okolicznościową statuetkę.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od 31.08.2022 do 16.09.2022 roku. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych podmiotów nastąpi podczas uroczystej Gali Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2022, która odbędzie się w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w dniu 13.10.2022 roku.

Firmy, które wyrażą chęć udziału w Konkursie proszone są o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia oraz Klauzuli RODO w wersji elektronicznej na adres e-mail:  lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2022” na adres Sekretariatu Konkursu, który mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Bolesława Chrobrego 1 C1.7, 65-043 Zielona Góra, tel. (68) 45 65 531 lub. (68) 45 65 198

Materiały do pobrania: